Křížení zábavy a výuky ve světě cirkusové pedagogiky

Vydáno: 5 minut čtení

Pronikání cirkusových umění do škol, především do hodin tělesné výchovy, už není pouze trendem v západních zemích. Žonglování, balanční techniky, závěsná a pozemní akrobacie a mnoho dalších nástrojů cirkusové pedagogiky pozvolna pronikají i do českých škol. A s nimi více zábavy!

Křížení zábavy a výuky ve světě cirkusové pedagogiky
Adam
Jarchovský
cirkusový pedagog a performer. Pracuje jako metodický vedoucí lektorského
Cirkusová pedagogika je pedagogický směr, který využívá cirkusová umění jako nástroj pro mnohostranný rozvoj osobnosti. Na její vznik a rozvoj měl zásadní vliv uměleck

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Absolutorium - konzervatoř
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Organizace odborné praxe - směrnice
Finanční gramotnost - modelové úlohy
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Komisionální zkouška žáka střední školy
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Individuální konzultace na půdě školy
Mediální vzdělávání

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon