Komplexní absolventská práce - alternativa profilové maturity v reálném pracovním prostředí

Vydáno: 6 minut čtení
Obecně vzato – je-li účelem odborného vzdělávání ve střední škole, aby žák dosáhl potřebných dovedností a znalostí žáka pro výkon budoucího povolání, pak by se dosažení této kompetence absolventa střední odborné školy mohlo přiměřeným způsobem ověřit u profilové maturitní zkoušky.
Komplexní absolventská práce – alternativa profilové maturity v reálném pracovním prostředí
Ing. Mgr.
Lenka
Návratová
Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT
Od doby přijetí nového školského zákona v roce 2004, kterým byla zavedena nová podoba maturitní zkoušky (dále jen „MZ“), se na rozdíl od společné části MZ tato část MZ nijak zásadně nezměnila1). Základním kritériem pro konání profilové maturitní zkoušky je v podstatě