Jak získat rychle vyhodnocené a důležité informace od studentů nebo od rodičů?

Vydáno:

Každá škola se potřebuje často ptát svých studentů nebo jejich rodičů na důležité informace, které školu mohou dále posunout v její činnosti. Ředitel školy je mnohdy postaven do těžké situace, kdy je nucen něco vyhodnotit a udělat rychlé rozhodnutí. Mnohdy chybí dostatečné množství kvalitních informací, které by mohly jeho rozhodnutí významně zaštítit. Studenti jsou zahlceni „svými informačními kanály“ a dostat z nich soustředěné odpovědi není v této době lehké. Studenti přitom citlivě vnímají, zda a jak naslouchá škola jejich názorům. Názory studentů, a to již od základní školy, jsou též názory a preferencemi zásadní cílové skupiny pro soukromé školy, které nutně potřebují vědět, jak a kam cílit efektivně svoji nabídku.

Jak získat rychle vyhodnocené a důležité informace od studentů nebo od rodičů?
Ing.
Karel
Urban
 
NEXT MOBILE SOLUTIONS
Bc.
Aleš
Hučík
MBA
NEXT MOBILE SOLUTIONS
V tomto článku vám na názorných příkladech ukážeme, jak efektivně a jednoduše lze využít novou platformu pro efektivní dotazování, kterou vyvinula společnost NEXT MOBILE SOLUTIONS. Ukážeme vám příklad, jak se studenti aktivně zapojí, pokud se k tomu použije atraktivní forma, a jak rychle lze získat vyhodnocené cenné informace od nastupujících nových studentů.
Vytížený ředitel školy jistě nepotřebuje další složitý program, ale jednoduchý nástroj, který mu umožní rychle a atraktivní formou oslovit studenty, rodiče nebo vyučující. Platforma AskNow nabízí kombinaci všech efektivních prvků, které lze kombinovat. V jednoduché aplikaci si může vedení školy spravovat své dotazníky a cílit je na různá zařízení a skupiny.
Pro studenty je určitě atraktivní forma na tabletech nebo smartphonech.
Pro rodiče a vyučující může být pohodlnější on-line dotazník. Pro speciální příležitosti lze využít stacionárních panely s tablety nebo i nejefektivnější dotazovací formu, a to přímo vyškolené tazatelky s tablety. Výhodou platformy
AskNow
je její velká podpora v doplňkových službách, a to od založení i správy dotazníků, poskytnutí zařízení a služeb vyškolených tazatelek až po dodání profesionálních analytických prezentací pro vedení školy a její
marketing.
Tato platforma získává klienty napříč odvětvími, využívá ji např. společnost MAKRO nebo Grandhotel Pupp. Cena za využití je ovšem dostupná i pro použití ve školství. Ukázkové příklady jsou z fakulty FBMI/ČVUT a VŠ CEVRO Institutu.
Jak reagovali studenti v obou příkladech?
 
Studenti ocenili uživatelskou jednoduchost tohoto mobilního sběru dat.
 
Ocenili možnost dobrovolného zapojení a zachování anonymity.
 
Pozitivně vnímali možnost vyjádřit svůj vlastní názor v textových otázkách.
 
Tato interakce jim připadala smysluplná a nijak je nezdržela.
ZÁVĚR A POTENCIÁL VYUŽITÍ PLATFORMY AskNow VE ŠKOLSTVÍ
Platforma
AskNow
může školám poskytnout možnost rychle získat vyhodnocené informace třeba i od žáků základních škol, např. o jaké obory mají zájem a na jaké školy by se chtěli hlásit. Platforma nabízí i přehledný a jednoduchý systém pro sledování kvality výuky a námětů studentů pro další zlepšení.
Ať už si vyberete jakoukoli naši službu, dodáme vám ji s kompletním servisem a poradenstvím tak, aby vám přinesla co nejvíce užitku.
Zlepšit věci je vždy nelehký úkol. Pokud se ovšem získá dost kvalitních informací, lze úspěšně pracovat a posouvat věci vpřed. A o to nám také jde.

Příklad č. 1
Zjištění cenných informací pro další získávání studentů a směřování marketingových aktivit školy VŠ CEVRO Institut
V minulosti škola používala vlastní prostředky k dotazování (papírové nebo on-line dotazníky a personál školy). Na rozdíl od on-line nebo papírových dotazníků vyškolená tazatelka s tabletem zaručuje kvalitní průběh dotazování. Dotazník vyplňuje s respondentem na tabletu formou přátelského rozhovoru, což napomáhá tomu, aby se dotazováním získaly opravdu relevantní informace. Vyhodnocené výsledky jsou ihned k dispozici.
Jaký byl cíl projektu
Provest dotazování mezi shromážděnými studenty a zjistit následující:
 
Aktuální přehled efektivity všech zdrojů, ze kterých se studenti o škole dozvěděli.
 
Mezi jakými ostatními vysokými školami se studenti rozhodovali.
 
Které klíčové faktory byly rozhodující pro výběr VŠ CEVRO Institut.
 
Vnímání značky školy a osobností VŠ CEVRO Institutu.
 
Faktografické členění dle studijních oborů, místa bydliště a pohlaví.
Výsledek projektu
 
Během zápisu se podařilo získat více než 70 % responds od studentů.
 
Již po prvním dni měla škola on-line přístup k průběžným vyhodnoceným výsledkům.
 
Během týdne získala škola kompletní analytiku v přehledné výsledkové prezentaci včetně grafů a shrnutí.
 
Vzhledem k úspěšnosti této metody plánuje škola pokračovat s dotazováním i v hodnocení kvality výuky.

Příklad č. 2
Akční zpětná vazba od studentů na stravovací služby na fakultě FBMI/ČVUT
V Kladně působí nejrychleji se rozvíjející nová fakulta ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství. Školní restauraci s kantýnou navštíví denně až 500 studentů a pracovníků vedení fakulty. Stravovací zařízení pro fakultu provozuje společnost Správa účelových zařízení, SUZ. Rektor školy potřeboval vyhodnocenou zpětnou vazbu na její provoz.
 
S růstem počtu studentů cílilo zařízení na co nejefektivnější fungování při udržení kvality.
 
Pro provozovatele bylo v minulosti obtížné získat kvalitní zpětnou vazbu.
 
Papírové a on-line ankety selhávaly pro nedostatečný zájem respondentů.
 
Problémem bylo rovněž pracné zpracování výsledků.
Jaký byl cíl projektu
K dotazování jsme použili aplikaci AskNow na tabletu ve speciálním panelu s cílem oslovit studenty a pracovníky fakulty přímo v místě stravování a zjistit následující:
 
Jaká je spokojenost studentů se současnou úrovní a kvalitou stravování.
 
Jaké jsou příležitosti pro zlepšení provozu.
 
Jaký sortiment studenti postrádají na kantýně.
 
Jak hodnotí kvalitu a servis obsluhujícího personálu.
 
Jakou váhu dávávají studenti kvalitě stravování pro kvalitu studia.
Výsledek projektu
Již během týdne se podařilo získat více než dostatečný počet odpovědí.
 
Předběžná data byla průběžně k dispozici v aplikaci
AskNow.
 
Do 7 dnů jsme dodali požadovanou analytiku v prezentaci včetně grafů a shrnutí.
 
Studenti poskytli spoustu námětů na zlepšení provozu.
 
Podařilo se zjistit, o jaký druh jídel je větší zájem a který sortiment postrádají na kantýně.
 
Díky rychlosti výstupů mohly být zjištěné poznatky ihned promítnuty do provozu.
V době průzkumu působilo na škole cca 350 studentů. Své názory dobrovolně sdělilo 240 studentů, což je téměř 70% responds rate.

Reference
„Společnost NEXT MOBILE SOLUTIONS nás přesvědčila o tom, že její projekt AskNow, včetně proškoleného personálu, který jej obsluhuje, je daleko efektivnějším – tedy spolehlivějším, rychlejším a přitom pohodlnějším způsobem, jak získat zpětnou vazbu. Její přístup k řešení našeho problému považujeme za vysoce profesionální, a to po všech stránkách – od prvního kontaktu po detailní prezentaci výsledků. Naše první zkušenost zcela jistě nebude zkušeností poslední.“
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., prorektor pro rozvoj
„Systém AskNow, vyvinutý firmou NEXT MOBILE SOLUTIONS, se na FBMI ČVUT osvědčil, je uživatelsky velice příjemný a flexibilní, dotazníky jsou tvořeny na míru podle požadavků objednatele a mohou obsahovat neomezené množství otázek i odpovědí. Výhodou jsou okamžité výsledky, verze dotazníků můžou být vícejazyčné a systém umožňuje aplikaci množství dalších funkcí. FBMI ČVUT po testování mobilní platformy AskNow od firmy NEXT MOBILE SOLUTIONS konstatuje, že systém je dostatečně sofistikovaný a vhodný pro využití ve školství.“
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan FBMI ČVUT
 

VÍCE INFORMACÍ
 
NEXT MOBILE SOLUTIONS - data collection company
 
Dukelských hrdinů 1640, Kladno 272 01, Czech Republic
 
GSM +420 731 481 732; www.asknow.cz
 
Email: ales.hucik@nextmobilesolutions.cz

Související dokumenty