Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?

Vydáno:

Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť by měli v rámci své školní přípravy na profesní dráhu získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím. Na tom se v současnosti shodují zástupci škol i zaměstnavatelů.

Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?
PhDr.
Daniela
Kramulová
publicistka projektu Podpora krajského akčního plánování, NÚ
Vzhledem k napjaté situaci na pracovním trhu se zvýšil zájem zaměstnavatelů o praktickou výuku na jejich pracovištích. Jejich zástupci přicházejí s návrhy na zavedení duálního systému vzdělávání, v Moravskoslezském kraji probíhá pilotní ověřování jeho prvků, další inspirace jsou hledány na Slovensku, v Rakousku či Německu.
Školy, které dokážou zajistit odborný výcvik či praxi v náležité kvalitě i délce pro maximum svých žáků, bychom však našli již dnes. Hlavními ingrediencemi školního receptu na kvalitní výuku na firemních pracovištích je kombinace vhodné organizace vzdělávání a úzká spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.
Každý žák na reálné pracoviště
U oborů H a L0 je osobní zkušenost žáků se skutečným pracovním prostředím všeobecně považována za klíčovou.

Související dokumenty