Jak využít komiks i jeho tvorbu ve výuce

Vydáno:

Kreslené příběhy jsou u dětí oblíbené a své místo mají i ve vzdělávání. Přestože například zahraniční jazykové učebnice, které se do českých škol dostávají, používají komiksový formát celkem běžně, většina českých vzdělávacích materiálů je ke komiksu spíše zdrženlivá. Nová příručka „Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!“ přináší vyučujícím tipy, jak využít komiks při výuce aktuálních globálních témat a také jak pomocí něj rozvíjet čtenářskou i vizuální gramotnost.

 

Jak využít komiks i jeho tvorbu ve výuce
Mgr.
Lucie
Kundra,
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
Komiks dokáže díky vizualizaci, zkratce a vtipu zprostředkovat náročná témata. I když se nám nechce číst náročné pojednání o holocaustu nebo postavení žen v Íránu, slavné dílo
Maus
od Arta Spiegelmana nebo příběh
Persepolis
od Marjane Satrapiové nás vtáhne do děje. Proto se tento žánr hodí i pro globální rozvojové vzdělávání. Vzdělávací program Varianty vydal již osm příruček s komiksovými hrdiny Bohoušem a Dášou, dvěma obyčejnými studenty, kteří učitele i žáky provázejí tématy, jako je migrace, klimatické změny, lidská práva, chudoba nebo rozvojová spolupráce. Tyto metodické publikace obsahují teoretický vhled do tématu i výukové aktivity s komiksy. Právě vydaná příručka je určena vyučujícím, kteří se chtějí se studenty pustit i do tvorby komiksu.
Úvodní část shrnuje historii komiksu, představuje specifika žánru a věnuje se jeho výrazovým prvkům.
Vnímání bublin, citoslovcí, grafických symbolů, panelů komiksů a jejich posloupnosti je důležité pro porozumění celku; čtení komiksu není pasivním sledováním. Častou výhradou bývá, že komiksy nerozvíjejí čtenářskou představivost. Při pohledu na komiks je však evidentní, kolik zůstává nevyřčeno - a čtenáři tak musejí propojit izolované výjevy do příběhu, odhalit jejich rytmus, vnímat čas a dotvořit prostor, ze kterého byly vyňaty. Čtení komiksu proto podporuje rozvoj nejen čtenářské, ale i vizuální gramotnosti, která je v současném světě klíčová.
V druhé části příručka přináší tipy, jak se žáky a studenty komiksy tvořit.
Pro učitele je komiks zpestřením výuky díky množství výtvarných technik, které lze využít (kresba, koláž, počítačová grafika atd.). Tvorba komiksů je také vhodná pro práci v tvůrčích týmech, kdy se žáci mohou specializovat na jednotlivé činnosti a při tvorbě se vzájemně doplňovat. Zatímco mladší děti se do tvorby komiksů vrhají bez zábran, u starších se často projevuje ostych, zejména při výtvarné tvorbě. Je řada možností, jak jejich zábrany odbourat - využitím pracovních listů s komiksy (které příručka obsahuje), prací s fotokomiksem, kdy si žáci nafotí výjevy, z nichž sestavují příběh, či řazením popleteného komiksu (komiks rozstříhaný na jednotlivé panely). Když se učitel chce s žáky pustit do tvorby jejich vlastního komiksu, pomohou mu jednotlivá doporučení k námětu příběhu, tvorbě scénáře, nakreslení storyboardu nebo práci s kresbou.
Druhá část publikace obsahuje také jednotlivé
pracovní listy
, které lze využít přímo ve výuce. Pracovní listy obsahují úkoly k výrazovým prostředkům komiksu - hrdinům, práci s bublinami, výrazy nebo symboly.
Ve třetí části publikace najdou učitelé díky
metodickým lekcím
inspiraci, jak komiks využít k výuce konkrétních témat globálního rozvojového vzdělávání. Lekce obsahují přílohy s komiksy i dalšími doplňujícími materiály. Dvě lekce se věnují problematice sucha, další lekce se zaměřuje na téma migrace a poslední pomáhá nahlédnout do problému nešetrného využívání přírodních zdrojů a pracovních podmínek v rozvojových zemích. Metodické lekce jsou založeny na třífázovém modelu procesu učení (
evokace
- uvědomění si významu informace - reflexe), který žákům poskytuje prostor vybavit si prekoncepty (dosavadní poznatky a zkušenosti), získat nové informace a zkušenosti, které porovnají se svými dosavadními prekoncepty, a reflektovat, co nového se naučili a jaké je jejich současné poznání. Lekce lze využít v různých předmětech od českého jazyka přes zeměpis až po výtvarnou výchovu.
Publikaci včetně pracovních listů a metodických lekcí si mohou zájemci stáhnout či objednat v tištěné podobně na webových stránkách programu Varianty (
www.varianty.cz
) v sekci Publikace.
Se studenty se můžete zapojit také do komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět, kterou letos už poosmé vyhlásí vzdělávací program Varianty. Téma letošního ročníku soutěže, která je určena žákům základních škol a studentům středních škol, bude zveřejněno 1. června 2018.

Související dokumenty