Jak se daří polytechnickému vzdělávání na SŠ?

Vydáno:

Růst vědeckých poznatků a rychlost, s jakou se promítají do rozvoje techniky, ovlivňují požadavky na kvalifikaci současných a budoucích pracovníků už na středoškolské úrovni. Nejde jen o rozšiřování poznatků, ale též o vytváření dovedností a návyků, které jsou využívány v pracovním i v běžném životě.

Jak se daří polytechnickému vzdělávání na SŠ?
PhDr.
Daniela
Kramulová
publicistka projektu Podpora krajského akčního plánování, Národní pedagogický institut Č
K tomu, abychom dokázali z širokého spektra svých vědomostí, dovedností a návyků využít ty pravé na správném místě, přispívá nejen zkušenost, ale i rozvinutá schopnost technického myšlení v celé jeho šíři, jako myšlení praktické, vizuální, intuitivní a koncepční. K ní by mělo směřovat i polytechnické vzdělávání, integrující jak obory technické, tak přírodovědné a environmentální.
Vedou laborky, exkurze a projekty
Jaké aktivity v rámci polytechnického vzdělávání školy rozvíjejí, co považují za důležité a na j