Jak nadchnout dívky pro vědu a technologie?

Vydáno:

Výrazně nižší podíl žen ve vědě a technologiích představuje nevyužitý potenciál a jeden z problémů pro současný a budoucí trh práce. Velký vliv na výběr budoucího povolání má kromě rodiny i učitel - ten může zájem o technologie v dívkách probudit, nebo je naopak odradit. Průzkum Microsoftu, který proběhl mezi 11 500 dívkami ve dvanácti evropských zemích, přinesl pro Českou republiku znepokojivé výsledky

 

Jak nadchnout dívky pro vědu a technologie?
Jana
Rydlová,
oddělení komunikace společnosti Microsoft
Ze zjištění výzkumu vyplývá, že ve srovnání s jinými evropskými státy je zájem českých dívek o matematiku, fyziku, chemii, přírodovědu a informatiku od počátku nízký. Dívky také necítí dostatečnou podporu rodičů a školy.
„České dívky tyto předměty nejvíce baví ve dvanácti letech, ale už ve třinácti začne jejich zájem prudce klesat. Mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, baví české dívky přírodní vědy a informatika nejméně v celé Evropě,“ uvedla Lenka Čábelová ze společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. Nejvíce se na tomto stavu podepisuje absence inspirativních ženských vzorů a nedostatečná podpora ze strany rodičů a učitelů.
V průzkumu dívky uvedly, že v zájmu o vědu a technologie je podporuje jen každý třetí učitel (32 %), přestože by o podporu a povzbuzení ze strany svých vyučujících velmi stály. Učitel přitom stojí na vrcholu žebříčku osob, jejichž podpora může dívky nejvíce ovlivnit při volbě budoucího uplatnění (viz graf). Učitel je ten, kdo dítě dobře zná a může významně pomoci odhalit jeho talent. Jeho role je v tomto důležitější než role rodičů, přátel, vědeckých institucí, firem nebo žen, které na poli vědy a technologií uspěly.
Pět doporučení pro výuku (nejen) dívek
Co konkrétního mohou učitelé udělat pro to, aby u dívek probudili zájem o vědu a technologie? Na základě diskuse s pedagogy, kterou Microsoft vedl u příležitosti prezentace výsledků průzkumu, nabízíme pět praktických doporučení, která mohou podstatně zefektivnit a osvěžit výuku předmětů přírodovědného základu.
1.
Řiďte se „cimrmanovskou“ zásadou, „aby to bylo jako ze života“. Učitel by měl vždy budovat znalost nových faktů z toho, co už děti důvěrně znají, a to nejen z učebnice, ale především z reálného života. Dívky v průzkumu kladly mimořádný důraz na to, aby si mohly vyzkoušet, jak teorie funguje v praxi, a viděly dostatečně silnou vazbu vy­učovaného předmětu k reálnému životu.
2.
Vycházejte z opravdových zájmů teenagerů. Příklady či pokusy by měly vždy respektovat nejen praktický rozměr, ale také zájmy náctiletých studentů. Úplně jiný dopad na porozumění učivu chemie bude mít, když si dívky v rámci experimentu v laboratořích budou moci vyrobit své vlastní mýdlo či parfém, než když si o tom budou jen číst v učebnici.
3.
Dejte ve škole prostor tzv.
gamingu
. Tam, kde není možné jít až k praktickému experimentu, může docela dobře posloužit jeho virtuální verze. Proč tedy nevyužít herních nástrojů a nespojit výuku chemie, fyziky nebo biologie s využitím moderních technologií? Za příklad může sloužit edice Minecraft pro vzdělávání.
4.
Vezměte děti mimo školu. Školní prostředí je dobré čas od času prostřídat s výukou mimo školní budovu. Učení je intenzivnější, praktičtější a díky novým možnostem i pestřejší.
5.
Seznamte dívky s příběhy úspěšných vědkyň. Ani řada učitelů dnes netuší, co všechno vynalezly ženy. Týká se to jak vědy, tak technologií. Konkrétní příklady slouží jako inspirace a možná i argument pro rodiče, kteří mohou být stále v zajetí stereotypu, že věda a technologie nejsou pro ženy to pravé.
Pojďme to společně změnit.

Související dokumenty