Interaktivní domácí úkoly Techambition ve výuce matematiky na SPŠS Betlémská

Vydáno:

Zaujmout žáky matematikou není jednoduchý úkol. Jednou z cest mohou být nejrůznější digitální pomůcky. Ze všech možností, které jsou dnes učitelům k dispozici, se součástí mé výuky staly pomůcky Techambition. Domácí úkoly, které aplikace obsahuje, zadávám pravidelně ve všech ročnících. Forma těchto domácích úkolů žáky očividně baví. Automatické vyhodnocení úkolů pak pomáhá zaměřit se ve vyučovacích hodinách na to, s čím měli žáci problémy, a motivovat je do dalších úkolů.

Interaktivní domácí úkoly Techambition ve výuce matematiky na SPŠS Betlémská
Mgr.
Jaroslava
Divoká,
vedoucí předmětové komise na SPŠS, škola hlavního města Prahy, Betlémská 4, Praha 1
Domácí úkoly
Techambition je v první řadě online sbírka interaktivních domácích úkolů ze středoškolské matematiky. Učitel má možnost zadat kterýkoliv z více než stovky připravených úkolů. Úkoly obsahují nespočet různých vizualizací, otázek a nápověd. Díky nim žáci sami objevují matematické principy a souvislosti. Úkoly jsou zaměřené právě na objevení a prozkoumání souvislostí a principů a na porozumění jejich souvislostem. Jinými slovy, systém vede žáky při plnění úkolů k tomu, aby přemýšleli. Díky nejrůznějším nápovědám zvládnou úkoly i ti, kteří matematice příliš neholdují.
Vyhodnocení úkolů a příprava na hodinu
Systém následně vyučujícího informuje o výsledcích třídy u každého zadaného úkolu. Především ho ale srozumitelně upozorní na ty principy, se kterými měla třída problém. A také doporučí samostatné vizualizace pro další vysvětlení v hodině. Díky automaticky vybraným vizualizacím je možné připravit poutavý výklad s interaktivními prvky bez větší časové investice.
Vyučovací hodiny
Všechny samostatné vizualizace fungují s projektorem i na interaktivní tabuli. Je možné je využít také na tabletech žáků. Ještě důležitější než samotná interaktivita však může být skutečnost, že tyto vizualizace vycházejí z domácích úkolů. Domácí práce žáků je tak úzce propojena s výkladem učitele. To spolu s interaktivní formou vede k větší pozornosti žáků a většímu zájmu o dění v hodině.
Systém funguje online
Celý systém funguje online. Vyučující i žáci se tak mohou přihlásit do systému na jakémkoliv počítači, stačí připojení k internetu. Obzvlášť pro žáky bývá velké plus, že domácí úkoly mohou vypracovat také na mobilních telefonech nebo na tabletech. Zřejmě i díky tomu tak domácí úkoly zpravidla vypracuje větší počet žáků, než je třídní standard.
Vizualizace jsou pro učitele zdarma, pro žáky je aplikace zpoplatněná
Přístup pro studenty stojí 80 Kč na rok. Vše si však bylo možné nezávazně vyzkoušet a poté se rozhodnout. Zda budou pomůcky Techambition vhodné i pro vaši výuku, samozřejmě nelze dopředu říct. Jeho vyzkoušení ale vřele doporučuji.
V případě zájmu o vyzkoušení pomůcek Techambition můžete kontaktovat Lucii Tichou:
e-mail: l.ticha@techambition.com
telefon: 721 189 526

Související dokumenty