Inspirujeme studenty podnikatelskými příběhy

Vydáno:

Jsme nezávislý a svobodný spolek podnikatelů s přesahem a realizujeme vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro studenty středních a vyšších odborných škol. Motivujeme studenty k podnikavosti a inspirujeme je svými podnikatelskými příběhy. Předáváme studentům své znalosti a zkušenosti z podnikání. Naším cílem je dodat mladým lidem odvahu a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti.

 

Inspirujeme studenty podnikatelskými příběhy
Mgr.
Tereza
Podhorská,
manažerka vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT
Spolek MŮŽEŠ PODNIKAT realizuje semináře pro studenty
Semináře jsou určeny pro studenty středních škol, kteří stojí na prahu dospělosti a rozhodují se, kterým směrem se vydat. Smyslem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je dodat mladé generaci odvahu k podnikání a otevřít školy praxi. V rámci vzdělávacího programu pro studenty spolupracujeme s podnikateli ze všech regionů a semináře realizujeme na všech typech škol. Ve školním roce 2016/2017 jsme uspořádali 180 seminářů, kterými prošlo téměř 7000 studentů.
V současné době jezdí do škol 150 podnikatelů, mezi kterými jsou majitelé firem s miliardovými obraty nebo živnostníci, kteří uživí sebe a svou rodinu. Jedná se o lidi, kteří mají zájem předávat své zkušenosti studentům a ukázat jim, co je v životě možné, když se člověk naplno věnuje tomu, co ho baví. Například:
-
Tomáš Baránek (
https://muzespodnikat.cz/recnik/tomas-baranek/
),
-
Antonín Kokeš (
https://muzespodnikat.cz/recnik/antonin-kokes/
),
-
Marta Nováková (
https://muzespodnikat.cz/recnik/marta-novakova/
),
-
Václav Muchna (
https://muzespodnikat.cz/recnik/vaclav-muchna/
),
-
Petr Zelík (
https://muzespodnikat.cz/recnik/petr-zelik/
),
-
Dalibor Dědek (
https://muzespodnikat.cz/recnik/dalibor-dedek/
).1)
Podnikatelé jezdí do škol ve svém volném čase a za vedení seminářů nejsou finančně odměňováni. Podnikatele spojují stejné hodnoty - odvaha, odpovědnost, nezávislost a chuť měnit svět kolem sebe. Do vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT zveme podnikatele na základě osobního doporučení. Spoluzakladatel spolku MŮŽEŠ PODNIKAT Miroslav Hofman odpovídá na otázku, proč vede semináře pro studenty, takto:
"Byl jsem také student. Podnikavost se ale nestuduje, k té jsem se dopracoval způsobem přemýšlení a vášní pro to, co mě bavilo. Nabízím sdílení své zkušenosti pro ty, kteří chtějí také vykročit k podnikání. A také pro ty, kteří nechtějí podnikat, ale chtějí najít zaměstnání, které je bude bavit."
Jak spolek MŮŽEŠ PODNIKAT funguje a jak vše začalo?
Myšlenka dělat něco užitečného pro mladé lidi vznikla ve Zlíně, kde se zakladatelé programu sešli v Baťově institutu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následnou besedou s místními podnikateli a studenty. Vzor Tomáše Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. A tak vznikl vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. První semináře pro studenty proběhly na podzim roku 2012 a program se začal pomalu rozbíhat. Ukázalo se, že o mezigenerační sdílení zkušeností je stále větší zájem ze strany škol i ze strany podnikatelů, kteří se do programu chtějí zapojit, a tak byl v červnu 2016 založen spolek MŮŽEŠ PODNIKAT. Od začátku projektu semináři prošlo téměř 22 000 studentů. Spolek MŮŽEŠ PODNIKAT působí jako nezávislý a financují ho soukromí i firemní dárci, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách spolku.
Jak může škola začlenit semináře do výuky?
Semináře propojují studium s praxí. Program v rozsahu devadesáti minut vedou dva podnikatelé, kteří studentům vyprávějí své podnikatelské příběhy a zkušenosti z podnikání, a jeho součástí je i diskuse. Semináře podporují rozhled, orientaci na trhu práce a přinášejí inspiraci. Učitelé po nich dostanou zpětnou vazbu studentů a mohou na ně navázat ve výuce. Podnikatelé zpravidla nabídnou možnost individuální konzultace nápadu/projektu a často se stává, že studenti tuto možnost využijí. Příběhy studenty obvykle zaujmou, v některých možná vzbudí odhodlání pustit se do něčeho podobného také. Žáci semináře taktéž hodnotí a vyjadřují se k tomu, co je zaujalo a co by chtěli sami zkusit.
Reference škol jsou zveřejněny na webových stránkách programu, pro ilustraci uvádím reakci vyučující Emilie Tiché z Gymnázia Václava Beneše Třebízského, Slaný:
"Na naši školu zavítali dva úspěšní podnikatelé - pan Luděk Pfeifer, jednatel M. C. Triton, s. r. o., pan Petr Pilin, jednatel firmy iPodnik. Více než dvě hodiny nám s velkým nadšením vyprávěli o své práci, o jejích výhodách, ale také o rizicích a úskalích, která
s
sebou nese. Snažili se nám představit a přiblížit svět podnikání, který je pro většinu z nás zatím velkým tajemstvím. Řeč obou přednášejících nás donutila přemýšlet a nabídla nám zcela nový pohled na práci. Měli bychom si pamatovat, že správné podnikání je založeno zejména na slušnosti a že k opravdovému úspěchu nás dovede vlastní píle, pracovitost a touha po vzdělání. Vždy se tedy učíme pro sebe, a ne pro učitele či k potěšení rodičů. Myslím, že přednáška splnila svůj účel, protože mnohým z nás otevřela oči. Bezpochyby se jednalo o jednu z nejlepších akcí, které jsme se kdy účastnili."
Učitelé odborných předmětů mohou studentům zadat přípravu na seminář. Studenti mají možnost "nastudovat" reálné firmy a profesní životy podnikatelů, kteří seminář povedou, a připravit si
relevantní
dotazy. Mohou tak objevit oblast, která je zajímá, a v rámci semináře se jí věnovat. Spektrum témat je široké (cashflow, založení firmy, vedení lidí, budování značky, hodnoty podnikatele a mnoho dalších) a někdy se podnikatelé v rámci semináře věnují pouze tématům, která si studenti sami vyberou. Vždy prospěje, když se studenti např. v rámci předešlé hodiny na seminář připraví. V některých případech seminář pro studenty domluví vedení školy a učitelé nejsou dostatečně informováni o smyslu programu. Jsou pak překvapeni, že podnikatelé mluví o odvaze, odpovědnosti a o hodnotách, které jsou s podnikáním spojeny, a ne např. o tom, jak se vede účetnictví. Pro některé studenty i vyučující může být lehce šokující energie podnikatelů, která je výrazná a odlišná od standardní výuky.
Co o našich seminářích říkají studenti?
Studentům se někdy zdá podezřelé, že k nim přijeli podnikatelé dobrovolně ve svém volném čase a že se s nimi chtějí podělit o své podnikatelské zkušenosti. Zpravidla chvíli trvá, než pochopí, že si podnikatelé kladou za cíl inspirovat mladé lidi vlastním příkladem a dodat jim odvahu na jejich cestě k samostatnosti, a ne je získat pro nějaký svůj produkt nebo práci. Někdy je pro studenty (i vyučující) nepochopitelné, že za vzdělávacím programem nestojí žádná lobby skupina nebo skrytý (podezřelý a nečistý) záměr. O to větší výzva to je pro podnikatele, kteří před studenty rozkrývají svůj podnikatelský příběh včetně neúspěchů a chyb, jichž se na své podnikatelské i osobní cestě dopustili. Studenti jsou naštěstí velmi přímí a kritičtí a svůj názor píší do zpětné vazby, kterou následně dostanou k dispozici přednášející i škola. Zpravidla ocení otevřenost a upřímnost podnikatelů, kteří semináře vedou:
"Byla to fakt pecka. Na naší škole máme furt nějaký přednášky a tohle byla první, co mě bavila. Oba řečníci byli fakt úchvatní!"
"V našich letech, v posledním ročníku gymnázia, má hodně z nás stav ,nevím'. Vaše beseda byla hodně motivační a celkem mi otevřela oči. Dlouho jsem se bála, že můj výběr vysoké po gymplu bude špatný, ale už se toho nebojím, protože vidím, že život nabízí spoustu jiných cest. Určitě pokračujte v těchto besedách, protože čerstvě dospělí lidé občas potřebují dodat odvahu a sebevědomí a otevřít oči v hledání své vlastní cesty."
"Velkým přínosem bylo, že i obyčejný člověk dokáže zrealizovat svůj sen."
"Tak nového jsem se asi moc nedozvěděl (už jsem to věděl), spíš jsem si svůj pohled utvrdil."
"Celkem se mi to líbilo a štve mě, že jsem skoro nic neřekl, každopádně to bylo přínosné a vím, že právník být nemám jen kvůli rodičům a sestře."
"Zaujal mě způsob výkladu, na nic jste si nehráli a řekli nám vše na rovinu, omlouvám se, ale žádný zápor tato přednáška neměla."
"Prezentace byla úžasná, bylo vidět, že druhý řečník má víc zkušeností, a tak se nestyděl tolik, dalo mi to hodně naděje, uvědomil jsem si, co chci doopravdy dělat, a nedat na rodiče, negativum je, že to bylo krátké pro mě."
Letní zážitkový kemp MŮŽEŠ PODNIKAT
Studenti se v průběhu školního roku často ptali na následné konzultace, workshopy nebo setkání s podnikateli, tak jsme uspořádali letní zážitkový kemp MŮŽEŠ PODNIKAT, který proběhl v červenci 2017. Na kemp se přihlásili studenti se zájmem vyzkoušet si podnikání a hledat své silné stránky. Člověk, který podniká, zpravidla rozvíjí nějaký svůj nápad, mění svět k lepšímu a realizuje se. Práce ho baví, a proto mu jde lépe než ostatním. Nesmí se bát najít své silné stránky, najít, v čem je dobrý, a tomu se věnovat. V české společnosti jsme vychováváni k průměrnosti - všichni se snažíme naučit to, co neumíme, a věnujeme málo energie a pozornosti tomu, co nám jde. Na seminářích často zaznívá věta, kterou říkají podnikatelé nezávisle na sobě: "Dělej dobře to, co tě baví, a dělej to tak dlouho, dokud tě to nezačne živit, a uvidíš, že pak budeš nejlepší." Věřím, že takové poselství je pro mladého člověka stejně důležité jako zvládnutí maturity.
Podnikatelé s přesahem vedou semináře pro studenty
1 V dalším čísle
Speciálu pro střední školy
uveřejníme rozhovor s Daliborem Dědkem.

Související dokumenty