Inspirace z konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku

Vydáno: 5 minut čtení

Podnikavost se daří rozvíjet na méně než třetině středních škol. Na řadě z nich se přitom skrývá spousta potenciálu pro rozvíjení participace, propojování oborů nebo podporu studentských aktivit. Právě tomu se věnoval druhý blok konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku. Tu pořádala Asociace podnikavé Česko a v Poslanecké sněmovně se na ní 19. října setkali hybatelé podnikavosti ze všech krajů České republiky.

Inspirace z konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku
Anna
Kačabová
ředitelka Asociace
Podnikavost je jednou z klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Spojuje kreativitu a iniciativu, tedy schopnost přijít s dobrým nápadem a poté jej realizovat. Rozvíje