Informatická revize RVP SOV a podpora pro školy

Vydáno: 9 minut čtení

Prvního září vstoupila v platnost aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání v informatické oblasti. Týká se všech středních škol a všech oborů. Co to pro školy, jejich vedení a učitele znamená a jak nejlépe využít dva roky, které na přípravu změn mají k dispozici?

Informatická revize RVP SOV a podpora pro školy
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Dnes už bychom těžko hledali obor, který není nijak ovlivněn rozvojem digitálních technologií. Vzpomínám si, že už před několika lety jsem hovořila s řediteli SOŠ a SOU, kteří vysvětlovali, že se díky technologiím mění i tradiční řemesla – kominík potřebuje umět ovládat diagnostická zařízení měřící zplodiny, ve stavebnictví se k řadě činností využívají drony atd. Robotická pracoviště mnohde nahrazují namáhavou fyzickou práci, zvyšují však zároveň odborné nároky na pracovníky, kteří zařízení v provozu obsluhují, udržují či opravují.
Technologie však vsto