Informace nejen do kapsy

Vydáno:

NICM bylo založeno v roce 1992 jako první informační centrum pro mládež v České republice. Svým klientům poskytuje poradenský a informační servis, návštěvníkům nabízí volně přístupný internet, tisk a kopírování dokumentů, možnost využití technického vybavení ke studiu nebo tvorbě vlastních projektů, prostory pro realizaci přednášek či neformálních setkání mladých lidí, prodej slevových karet ISIC, ITIC a ISIC Scholar a je také předprodejním místem klubových vstupenek na festival Pražský Majáles.

Informace nejen do kapsy
Národní informační centrum pro mládež
Bc.
Tereza
Komůrková,
odborná pracovnice NÚV, oddělení NICM
Pracovníci NICM poskytují klientům každodenní bezplatný informační a poradenský servis a zodpovídají dotazy prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, osobních návštěv, e-mailu i telefonu. Zpracovávají informace ze 127 oblastí zájmů mladých lidí. NICM také pořádá přednášky pro studenty středních a základních škol, které se týkají hlavně studia, práce a dobrovolnictví, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Pro všechny své klienty též připravuje publikace na aktuální a atraktivní témata. Jsou zdarma k dispozici vytištěné v NICM anebo volně ke stažení na www.nicm.cz.
NICM neslouží jen konkrétním klientům, kteří se na ně obrátí. V ČR je více než 40 informačních center pro mládež (ICM), NICM jejich činnost koordinuje a metodicky je řídí. Seznam všech ICM je k dispozici na www.ismcr.cz. Ve spolupráci s ostatními „íčky“ také vydává Remix, elektronický časopis pro mladé, do kterého přispívají mladí redaktoři z jednotlivých krajů a sdílejí tak své zážitky, zkušenosti a názory s veřejností.
Dalším z produktů NICM je aplikace Íčko v kapse, která mladým lidem umožňuje mít nejdůležitější informace ihned po ruce. Přináší základní informace a užitečné rady o studiu, práci, dobrovolnictví anebo téma Potřebuji zařídit. Uživatelům rovněž umožňuje vyhledat v jejich okolí nejbližší ICM, kam se mohou obrátit s dalšími dotazy. Aplikaci lze jednoduše a zdarma stáhnout na Google Play nebo na http://bit.ly/148SasR.
NICM spolupracuje na rozvoji informační politiky pro mládež v Evropě. Šíří informace o zahraničních aktivitách v oblasti informací pro mládež mezi veřejnou správu, pracovníky s mládeží i veřejnost. Zviditelňuje informační služby pro mládež na evropské úrovni, aktualizuje české sekce mezinárodního portálu www.infomobil.org, který umožňuje mladým cestovatelům z ciziny lépe se orientovat v naší zemi.
V Evropě existuje několik tisíc informačních center pro mládež, zastřešuje je mezinárodní organizace ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency). NICM je národním koordinátorem pro českou síť. Získává informace, příklady dobré praxe a materiály z ostatních členských organizací a šíří je v ČR.
Kontaktovat nás můžete na tel. 221 850 860, na e-mailu info@nicm.cz a www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez.

Související dokumenty