ICT revize pohledem ředitele

Vydáno: 7 minut čtení

V září loňského roku oficiálně odstartovala ICT revize rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání. Proběhla setkání ředitelů středních škol, na nichž byly představeny nejdůležitější informace a základní pilíře této informatické revize. Jsou jimi: zavedení nové vzdělávací oblasti Informatické vzdělávání, nové klíčové digitální kompetence a průřezového tématu Člověk a digitální svět.

ICT revize pohledem ředitele
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Na středních odborných školách samozřejmě s určitými digitálními technologiemi pedagogové i žáci pracují už řadu let. Nicméně dřívější vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích bylo pojato mnohem úžeji, s akcentem především na základní uživatelské dovednosti.
To již nestačí současným a budoucím nárokům na znalosti, dovednosti a postoje v oblas

Související dokumenty

Pracovní situace

Výběr informační technologie
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Jak zadat školní web
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nastavení strategie výuky na dálku
Evidence softwaru
Údržba a plánování
Volba operačního systému
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Defacement webových stránek
Windows 10 pro učitele

Poradna

Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Vzdání se funkce
Platnost zkoušky
Výkon veřejné funkce
Granty
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Míra vzdělávací povinnosti
Kvalifikace
Platový tarif vedení školy