FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Vydáno:

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách -vzdělávání praxí 2“, jenž zprostředkovává stáž ve firmách sídlících na území České republiky. Nově teď nabízí také šablony ušité na míru pedagogům odborných předmětů a odborného výcviku - stáže jsou kratší a zaměřené na zvýšení kvality výuky na středních školách. Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům
Mgr.
Alžběta
Polzová
 
vedoucí oddělení PR, Fond dalšího vzdělávání
Jedním z dílčích cílů projektu
Stáže ve firmách 2
je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí a znalostí. Na tomto základě byly
vytvořeny šablony stáží pro pedagogy odborných předmětů
z oblasti dopravy a logistiky, informačních technologií, elektrotechniky, pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu, stavebnictví a strojírenství. Stáže jsou krátkodobé, a to od 40 do 80 hodin, rozložitelné do jednoho až dvou měsíců.
Učitelé si prostřednictvím vzdělávací stáže nejen zvýší odborné kompetencea znalosti v daném oboru, ale mají také možnost získat nové kontakty, seznámí se s nejnovějšími technologiemi, trendy a inovacemi v oboru. Nově získané poznatky z praxe mohou následně využívat při výuce a tím zlepšovat výstupní znalosti a dovednosti budoucích absolventů. Lze tak rozvíjet zaběhlou spolupráci mezi školou a firmou. Na druhé straně mají poskytovatelé stáží možnost
zacílit na vzdělávání v dané oblasti
a přispět k výcviku svých potenciálních budoucích zaměstnanců.
V rámci projektu jsou za stážistu (pedagogického pracovníka)
uhrazeny poskytovateli stáže předem definované náklady
za poskytnutou stáž. Stážista má nárok na stravné (formou stravenek), cestovné, případně ubytování.
Více informací o projektu
naleznete na webových stránkách www.stazevefirmach.cz.Dále je možné obrátit se na infolinku projektu 601 384 844 nebo na e-maily
info@stazevefirmach.cz
a stazista@stazevefirmach.cz. Taktéž jsou k dispozici ve všech krajských městech regionální kanceláře projektu. Kontakty na tato pracoviště najdete na výše uvedených webových stránkách.
Projekt nenabízí jen stáže pro pedagogické pracovníky.
Možnost projít si podobnou zkušeností mají i nezaměstnaní, rodiče na nebo po rodičovské dovolené a osoby starší 40 let.
Fond dalšího vzdělávání realizuje také projekt zaměřený mimo jiné na stáže studentů posledního ročníku středních škol Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2.Otevřené jsou zde pozice v ekonomice, stavebnictví, dopravě, gastronomii, IT, zemědělství a v mnoha dalších oborech. Dohromady nabízí projekt přes 130 různých pracovních pozic.
Šanci zapojit se do projektu mají všichni žáci až do léta 2015.
Více informací naleznete na webových stránkách .

Související dokumenty