Evropský týden odborných dovedností

Vydáno:

Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy, firmy, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další instituce se mohou aktivně zapojit a zorganizovat akci, během které představí přínosy odborného vzdělávání pro jednotlivce i pro společnost.

Evropský týden odborných dovedností
Lucie
Rychlá
komunikační oddělení Domu zahraniční spolupráce
Akce se mohou konat kdykoliv do konce roku, ale hlavní pozornost bude směřovat k týdnu od 9. do 13. listopadu, kdy proběhne předávání evropských cen v Berlíně. Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Zelená dohoda pro Evropu“ a „Evropa připravená na digitální věk“. Evropská komise tak reaguje na současné potřeby v oblastech digitalizace a udržitelného rozvoje, na je

Související dokumenty