Etický kodex - pár digitálních poznámek na okraj

Vydáno: 5 minut čtení

Tak se nám zase rozhořely diskuse na sociálních sítích. Po oficiální, poněkud zběsilé publikaci etického kodexu Učitelské platformy, ke kterému se hned připojili zástupci ministerstva, se vzedmula velká vlna připomínek, komentářů, různých pohledů a kritiky. Následně se vedou disputace, zda něco takového vůbec potřebujeme či v jaké podobě. (Velmi dobrá diskuse se objevila na LinkedIn.) Je smutnou skutečností, že jsme se k tomuto důležitému tématu dostali vlastně až přes dezinformace. Kdyby se v češtině nezačal tento novotvar poslední dobou používat až redundantně, nejspíš bychom o etickém kodexu zase ani neslyšeli.

Etický kodex – pár digitálních poznámek na okraj
Ing.
Milan
Hausner
bývalý ředitel ZŠ Lupáčova, lektor a poradce
S tím úzce souvisí chápání etiky ve využívání digitálních technologií vůbec. Velmi často se