DVD Europassu nabízí tipy do výuky

Vydáno:

K novému školnímu roku vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané „S Europassem se neztratíte“, kde najdou pedagogové i další zástupci středních škol užitečné materiály využitelné ve výuce. Ke stažení či přímo spuštění jsou k dispozici informace, prezentace, videa i praktické návody, které lze využít při výuce mj. průřezových témat, jako je např. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

DVD Europassu nabízí tipy do výuky
Lucie
Šnajdrová,
Národní ústav pro vzdělávání
Žáci se mohou pomocí materiálů seznámit hravou a interaktivní formou s dokumenty Europassu, kam patří životopis, dodatek k osvědčení, mobilita i motivační dopis, ale také s tím, jak dokumenty vyplnit a dále využít.
Materiály z DVD využitelné ve výuce
-
Tipy pro práci s Europassem představují tipy pro výuku na středních školách. Skládají se ze dvou částí – pro žáky a pro učitele. Jeden z příkladů najdete dále v textu. Další tipy se týkají např. vyplnění osobních dovedností do životopisu, určení úrovně EQF (Evropského rámce kvalifikací), jazyků Evropy.
-
Dokumenty Hrajte si s Europassem jsou několikaminutové interaktivní úkoly, které mohou využít vedle učitelů i lektoři volnočasových aktivit.
-
Vzory dokumentů jsou vytvořeny v češtině i cizích jazycích.
-
Videa a videonávody seznamují rychle a srozumitelně s Europassem.
-
Letáky a informace do kapsy jsou stručné a přehledně strukturované informace nebo názorné infografiky.
-
Prezentace jsou vytvořeny v programu PowerPoint.
Ukázka tipu pro výuku
NAJDETE CHYBY V MOTIVAČNÍM DOPISE?
(autor Michala Čičváková, Národní centrum Europass)
Návod pro učitele
Realizace
1.
Žáci si zkusí ve dvojicích/skupině nadefinovat, jaké hlavní informace by měl motivační dopis obsahovat.
2.
Žáci si přečtou základní pravidla, jak správně formulovat motivační dopis a jakých chyb se vyvarovat.
3.
Žáci hledají v ukázce motivačního dopisu chyby a snaží se je odůvodnit.
4.
Svá řešení představí třídě nebo spolužákovi a poté si je zkontrolují s řešením. Následně (za domácí úkol) si zkusí vyplnit online vlastní Europass – motivační dopis na webové stránce www.europass.cz/ motivacni-dopis. Online editor zpracovává vložené údaje do formy běžného dopisu. Tato forma však nemusí odpovídat českým normám pro úpravu písemností v obchodní a úřední korespondenci.
Cíl výuky
Žáci se seznámí s pravidly pro tvorbu motivačního dopisu.
Úkoly pro žáky
Motivační dopis je většinou tím prvním, co personalista čte. Je proto nutné věnovat psaní motivačního dopisu patřičnou pozornost a zaujmout zaměstnavatele či personalistu tak, aby upřednostnil při výběru kandidátů právě vás a pozval vás k osobnímu pohovoru.
1.
Zkuste se zamyslet a napsat v bodech to, co by nemělo chybět v motivačním dopise.
2.
Přečtěte si následující rady a tipy, jak by měl motivační dopis vypadat.
-
Motivační dopis pošlete spolu s životopisem jako přílohu odpovědi na daný inzerát (do těla e-mailu napište krátký text, ve kterém popíšete hlavní důvod, proč máte o danou pozici zájem).
-
Vždy dbejte na správnost a vhodnost osobních údajů, které uvádíte.
-
Nezapomeňte na předmět dopisu. Uveďte v něm přesný název pozice a referenční číslo (v daném podniku mohou nabízet více pracovních pozic).
-
Zvolte odpovídající pozdrav a oslovení, oslovte přímo kontaktní osobu, která je uvedena pod inzerátem, na který reagujete (pokud neznáte jméno kontaktní osoby, můžete se obrátit na danou organizaci a zeptat se, kdo má agendu na starosti, nebo zvolte neutrální oslovení Vážený/á pane/paní).
-
V úvodním odstavci napište, o jakou pozici se ucházíte a čím vás zaujala.
-
V hlavním odstavci buďte konkrétní a popište pracovní zkušenosti, které odpovídají požadavkům v nabízené pracovní pozici, a vaše silné stránky nebo největší úspěchy (pouhý výčet nestačí, uveďte vždy příklady využití vašich dovedností).
-
V závěrečném odstavci poděkujte za čas strávený čtením vašeho dopisu. Naznačte, že se těšíte na osobní setkání, a zmiňte se, že přikládáte životopis.
-
Nezapomeňte se vhodně rozloučit a podepsat motivační dopis (v případě, že máte svůj elektronický podpis, můžete jej nahrát).
-
Nezmiňujte vaše představy o výši platu.
3.
Podívejte se na příklad vyplněného motivačního dopisu. Naleznete v něm chyby, které odporují radám a tipům, se kterými jste se seznámili? Řešení si zkontrolujte se spolužáky. Motivační dopis je součástí řešení (dále v textu).
4.
Na www.europass.cz/motivacni-dopis si můžete vyplnit online standardizovaný Europass – motivační dopis. Naleznete zde další rady a tipy potřebné při přípravě na pracovní pohovor.
Obsah DVD je strukturován podle jednotlivých dokumentů Europassu a je k dispozici také online na adrese www.europass.cz/dvd. Pokud máte zájem o poslání DVD, napište nám na adresu europass@nuv.cz počet požadovaných kusů DVD a my vám je zdarma zašleme.

Související dokumenty