Dějepis není o rekapitulaci faktů, ale o interpretaci

Vydáno:

O tom, jak vyučovat lépe dějepis, zvláště pak moderní dějiny, se v současné době vede široká celospolečenská diskuse. V médiích často můžeme číst komentáře o nedostatečnosti výuky dějepisu na středních a základních školách, o potřebě výuky soudobých dějin a k diskusi se zapojují vedle rodičů a učitelů také didaktici a vzdělávací experti. Nedávno debatu rozvířila dokonce tajná služba (BIS). Každý aktér svou nespokojenost formuluje různě, měla by zde ale panovat shoda na didaktických cílech.

Dějepis není o rekapitulaci faktů, ale o interpretaci
Lenka
Hanovská
oddělení vzdělávání ÚSTR
Petr
Sedlák
oddělení vzdělávání ÚSTR
Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium

Související dokumenty