Centrum pro talentovanou mládež od letošního roku nabízí programy nejen pro studenty, ale i pro učitele

Vydáno:

Centru pro talentovanou mládež (CTM), jehož základním cílem je podporovat akademicky nadané žáky a studenty ze střední Evropy formou online vzdělávání a tím jim pomoci v úspěšné přípravě na vstup na prestižní univerzity nejen doma, ale i v zahraničí, se od loňského roku podařilo uskutečnit hned několik významných změn ve prospěch nejen žáků, ale nově i jejich učitelů. Významnou novinkou je možnost získat od MŠMT stipendium, rozšíření nabídky online kurzů, uznání AP zkoušek na domácí akademické půdě a unikátní podpora profesního růstu učitelů.

 

Centrum pro talentovanou mládež od letošního roku nabízí programy nejen pro studenty, ale i pro učitele
Ing.
Martina
Ježková,
marketing
a PR, Centrum pro talentovanou mládež
Stipendium MŠMT pro studenty online kurzů
Již od roku 2010 měli čeští středoškoláci v našem školství díky stipendiím krajanů sdružených do nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies bezprecedentní možnost absolvovat online kurzy prestižní americké univerzity a poměřovat své schopnosti s nejlepšími studenty na světě.
V letošním školním roce 2016/2017 poprvé podpořilo CTM online program i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
„Velmi si vážíme toho, že MŠMT ocenilo význam naší práce. Prvních 200 přihlášených středoškoláků studujících v našich programech získá částku 5000 Kč na kurz. Našim studentům pomáháme k budoucímu úspěchu podpořením jejich talentu, znalostí, ale i motivací a zároveň zlepšujeme jejich angličtinu, zejména v odborných předmětech, výrazně nad rámec školní výuky,“ říká Jeanne Bočková, ředitelka CTM.
Nové kurzy v letošním roce
Významnou novinkou jsou zcela nové online kurzy angličtiny, vytvořené CTM, zaměřené na kreativní psaní, psaní anglických esejí a prohloubení odborné slovní zásoby v přírodních vědách, psychologii, ekonomice, matematice, informačních technologiích aj. Tyto kurzy jsou vhodné pro žáky od 2. ročníku osmiletých gymnázií a žáky všech ročníků šestiletých či čtyřletých gymnázií a jsou vhodným rozšířením výuky angličtiny na střední škole. Tyto kurzy žáky zároveň připravují na další odbornou výuku v angličtině.
Momentálně je možné vybrat si z více než 100 online kurzů převážně z oblasti přírodních věd, matematiky a informatiky, ale i humanitních předmětů. Široká nabídka je dána nejen dlouholetou spoluprací CTM s John Hopkins Center for Talented Youth, ale od letošního roku i s novými zahraničními partnery: Florida Virtual School Global (FLVS Global), Global Personalized Academics (GPA) - floridským inovativním poskytovatelem online vzdělávání a University of Nebraska High School.
AP zkoušky začínají být zohledňovány i při přijímacím řízení v ČR
Advanced Placement (AP) Program pro středoškoláky byl založen v roce 1955 v USA College Board, sylaby kurzů překračují standard středních škol a vycházejí z mezinárodně platné osnovy vytvořené na základě požadavků nejprestižnějších univerzit. Čeští středoškoláci studují díky spolupráci College Board a CTM v online AP od roku 2010. Po absolvování AP kurzu mohou skládat AP zkoušky, mezinárodní zkoušky z odborných předmětů, jejichž výsledky jsou klíčové při přijímacích řízeních na prestižní univerzity. Češi přihlášení na AP zkoušky patří svými výsledky ve světě mezi špičku. Na hodnoticí stupnici dosahují hodnocení 4,06, zatímco světový průměr je 2,89 (nejlepší hodnocení je 5). V roce 2015 se AP programu zúčastnilo více než 21 000 škol ve 125 zemích a více než dva miliony žáků skládaly zhruba čtyři miliony AP zkoušek.
AP zkoušky, zohledňované prestižními evropskými univerzitami ve Velké Británii (Cambridge nebo Oxford), ale také například v Rakousku, Dánsku, Německu, Nizozemsku, začínají být postupně platné při přijímacích řízeních také u našich sousedů - od června 2016 je začaly oficiálně uznávat univerzity v Maďarsku a některé fakulty v Polsku. V České republice jsou AP kurzy a AP zkoušky pro univerzity novinkou. První „vlaštovkou“ je Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy, který rozhodl o zohlednění výsledků v AP zkouškách při přijímacím řízení i v 1. ročníku studia viz http://ies.fsv.cuni.cz/cs/ node/349 a Metropolitní univerzita Praha. S dalšími univerzitami probíhají jednání.
Mezinárodní know-how pro středoškolské učitele
Ani o letošních prázdninách, kdy kurzy neběží, CTM nezahálelo a zorganizovalo workshop pro středoškolské učitele. V červenci proběhl v Praze čtyřdenní workshop s mezinárodní účastí Úvod do AP semináře připravený ve spolupráci CTM a College Board (USA). Záměrem CTM bylo nabídnout pedagogům mezinárodní know-how okamžitě použitelné v praxi.
Úspěchy CTM v programech podporujících talentované žáky a vysoce nadprůměrné výsledky českých středoškoláků v mezinárodních AP zkouškách, byly důvodem, proč ředitel Globálních studií z DeerField University David Miller přijel AP seminář poprvé mimo USA představit právě do Prahy. Tento kurz vznikl na základě požadavků univerzit, aby absolventi středních škol byli více připraveni na budoucí studium, na spolupráci v týmu, kvalitní argumentaci a získali i další potřebné dovednosti pro úspěšné univerzitní studium i praxi.
Workshop, vedený v angličtině, se soustředil na výukové strategie a na praktické pedagogické dovednosti, zejména v metodologii vedení kompetenčně orientovaného vyučování (tzv. skill based seminar), na strategie pro vytváření výukového prostředí podporujícího objevování souvislostí a řešení problémů. Seminář obsahoval řadu praktických cvičení zaměřených na to, aby veškeré dovednosti mohli učitelé ihned využít ve výuce v kterémkoliv předmětu -přírodovědně i humanitně orientovaném. Pedagogové vysoce hodnotili informace o zcela odlišném systému hodnocení žáků, a to podle konkrétních dovedností a schopností, které mají prokázat, ať už v písemném, či ústním projevu. Tento systém, nazývaný také grading rubrics, významně eliminuje subjektivní hodnocení učitele a zároveň stanoví jasná kritéria pro získání konkrétní známky.
Jaké konkrétní poznatky si účastníci odnesli? Zdeněk Navrátil (PORG Ostrava): „Učím dějepis a myslím si, že mnoho postupů a principů představených Davidem použiji. Jedná se hlavně o dlouhodobější projekty, které v současné době s žáky dělám. V jejich rámci se pokusím vypracovat kvalitnější a podrobnější hodnoticí systém, rubriky, které již dopředu žákům určí veškeré požadavky, jež na projekt kladu. Rád bych také více využíval tzv. lenses princip a metodu RAVEN.“
Matěj Sapák (LEAF Academy Slovensko): „Ocenil jsem zaměření na praktické dovednosti. Hodnocení žáků pomocí detailních rubrik popisujících úroveň pochopení. Takové hodnocení žákovi definuje jasná očekávání a pomáhá mu tak s učením a zároveň poskytuje jasnou zpětnou vazbu.“
CTM

Související dokumenty