Bankéři navštívili školy

Vydáno:

Třetí zářijový čtvrtek zažili studenti na více než dvaceti středních školách v Čechách a na Moravě netradiční hodiny věnované finanční gramotnosti. V rámci projektu „Bankéři jdou do škol“ si dvacet vrcholových manažerů, včetně 9 generálních ředitelů, připravilo vlastní program pro studenty. Během svého vystoupení studentům přiblížili nejen fungování bankovních institucí v České republice, ale i život v bankovním světě z pohledu vrcholových aktérů. Tyto netradiční hodiny organizovala Česká bankovní asociace ve spolupráci se společností Scio.

Bankéři navštívili školy
Jaká je vlastně finanční gramotnost českých žáků?
 
Martin
Podlucký
 
projekty pro školy, Scio
Na obchodní akademii v Dušní ulici v Praze debatoval se studenty Jakub Dusílek, člen představenstva a ředitel Global Banking Services UniCredit Bank. Studenty si získal neformálním vystupováním.
Na úvod pohovořil krátce o sobě a posluchače zaujal fotkou z období svých 18 let, která sloužila jako vizuální podklad pro vyprávění o studiu a začátcích jeho profesního života. Dále pokračoval
úvodem do problematiky bankovnictví a peněz, přičemž třídě kladl otázky, které mu pomohly zjistit úroveň znalostí studentů.
Ti ochotně odpovídali a nebáli se ani odhadovat správné odpovědi. Setkání s bankéřem uběhlo studentům rychle. Když se měli podělit o své dojmy, tak za hlavní přínos projektu považovali možnost potkat se s člověkem z praxe a moci s ním debatovat.
Pohled studentů shrnula Linda ze 4. D:
„Byl to zajímavý pohled člověka přímo z bankovního prostředí. I když jsme už spoustu věcí znali, teď jsme si to trochu zopakovali a shrnuli. Oceňujeme sdílení osobní zkušenosti, otevřenost a vřelou komunikaci. Bylo to zajímavé.“
Pojem
finanční gramotnost
se na českých základních a středních školách objevuje již řadu let. Většinou zůstává v pozadí za „hlavními“ a „důležitými“ předměty. Pozornosti ve veřejném prostoru se mu dostává jen občas. Třeba při popisu nárůstu zadluženosti českých domácností, při predikci katastrofické budoucnosti nastupující generace, případně naopak při informování o dobrých schopnostech českých žáků v uvedené oblasti (na konci loňského školního roku zveřejnila ČŠI zprávu, že čeští žáci dopadli v testu
PISA
v oblasti finanční gramotnosti nadprůměrně). Vedle výše popsaného projektu bankéřů se na problematiku finanční gramotnosti můžeme podívat i širší optikou.
Společnost Scio nabízela po tři roky žákům základních škol a víceletých gymnázií test finanční gramotnosti, který byl doplněn dotazníkovým šetřením. Mezi roky 2010 a 2012 se testování zúčastnilo přes 5 000 žáků.
Z výsledků testování vyplynulo, že se znalosti a dovednosti žáků v uvedených letech nijak zvlášť nezlepšily. Výsledky žáků jsme dali do souvislosti s jejich odpověďmi v dotazníku.
Ve všech třech testováních se ukázalo, že nejhorších výsledků dosahovali žáci, kteří uvedli, že mají kapesné minimální (do sta korun měsíčně), nebo naopak kapesné nad tisíc korun měsíčně. Stejně tak v testu dopadli hůře žáci, kteří uvedli, že místo dárků dostávají k narozeninám a svátkům vždy peníze.
Ukázalo se, že
většina žáků nedokáže odhadnout výši průměrné mzdy v ČR
a myslí si, že je mzda nižší, než tomu v uvedených letech bylo ve skutečnosti.
Průměrná mzda byla v roce 2009/2010 přibližně 23 800 Kč, o rok později 24 500 Kč a v roce 2011/2012 pak 25 000 Kč. Na grafu 3 můžete vidět, že obecná představa o hodnotě věcí u žáků přeci jen koresponduje s realitou. Po tři roky žáci měli rozhodovat, kolik ze svého „platu“ 15 000 Kč měsíčně dají na jaké výdaje. Mohli si vybrat položku nájem, plyn, voda, elektřina, jídlo, mobilní telefon, cestování a ostatní. Jestliže žákům v roce 2010 vyšlo, že z patnácti tisíc jim bude každý měsíc zbývat na ostatní výdaje přes 3 700 Kč, pak v roce 2012 měla položka ostatní výdaje hodnotu pouze 2 000 Kč. Ostatní položky za nutné životní náklady úměrně narostly.
Na závěr můžeme pozitivně kvitovat zvyšující se zájem žáků a studentů o finanční otázky. Mezi lety 2010 a 2012 se pravidelně zvětšovala skupina studentů, kteří se zajímali o hospodaření s penězi. V letošním roce studenti, kteří odpovídali na stejnou otázku při akci bankéřů ve školách, již výrazně převážili nad studenty, kteří se o své hospodaření nezajímají. Je samozřejmě otázkou, nakolik zmíněný výsledek ovlivnil výběr škol.
Podobných projektů se zpravidla účastní školy, které se o problematiku finanční gramotnosti aktivně zajímají.
Je důležité podotknout, že růst zájmu škol o otázky financí a hospodaření dokládá i rychlé naplnění volných míst v projektu „Bankéři jdou do škol“. Bude zajímavé sledovat, v jakém duchu se odehraje druhý ročník.

Související dokumenty