Asistent pedagoga na střední škole a jeho zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti

Vydáno:

Na naší škole zaměstnáváme asistenta pedagoga, který se stará o žáka na vozíčku. Chtěla bych se zeptat na jeho ? zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti - žádného jiného asistenta nezaměstnáváme. Můžeme za něho poslat k našemu žáku jiné pedagogické zaměstnance, např. v rámci práce související s přímou pedagogickou činností (učitele, vychovatele)? Snažili jsme se sehnat "na záskok" jiného asistenta pedagoga, ale bohužel neúspěšně.

 

Asistent pedagoga na střední škole a jeho zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
-
§ 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že dočasně nepřítomného asistenta pedagoga lze nechat zastoupit jiným zaměstnancem. Zákonem požadovaný souhlas krajského úřadu (§ 16 odst. 11 školského zákona) se totiž týká zřízení pracovního místa asistenta pedagoga, nikoli nutného souhlasu s angažováním konkrétní fyzické osoby.
Má-li vykonávat práci asistenta pedagoga po dobu zástupu jiný pedagogický pracovník (např. učitel nebo vychovatel), nelze tuto práci zahrnout do výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností. Pokud tedy nechceme při nepřítomnosti asistenta pedagoga rezignovat na pouhý výkon dohledu nad žákem (což lze jako jediné po pedagogickém pracovníkovi požadovat v rámci výkonu prací souvisejících), ale požadujeme opravdu výkon asistentských činností, které definuje např. ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, (zde se požaduje výkon přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích), ale zejména ustanovení části 2.16.05 katalogu prací, tj. přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., pak je v podstatě jediným řešením uzavření souběžného pracovněprávního vztahu se zastupujícím pedagogickým pracovníkem, doplněného ovšem náležitou úpravou pracovní doby v obou souběžných pracovněprávních vztazích tohoto zaměstnance tak, aby se pracovní doba v jednotlivých pracovněprávních vztazích nepřekrývala.
Výhodou tohoto řešení je, že zaměstnanec splňující kvalifikaci učitele nebo vychovatele automaticky splňuje předpoklad odborné kvalifikace i pro výkon činnosti asistenta pedagoga (§ 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).