Stravování dětí v mateřské škole - 3. část

Vydáno: 18 minut čtení

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.

Stravování dětí v mateřské škole - 3. část
Miroslava
Strakat
Školská legislativa se v jednotlivých zemích Evropy více či méně liší svými zákony, předpisy a nařízeními. Tato specifika se vztahují také na oblast stravování ve školách a školských zařízeních. V rámci různých mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání jsem měla možnost dvakrát vycestovat do Norska a strávit v norských mateřských školách několik dnů. Tuto možnost jsem velmi uvítala, neboť pobýt téměř týden v mateřské škole s norskými kolegyněmi a účastnit se všeho dění s dětmi v jejich běžném provozu je velmi cenná zkušenost. Získala jsem řadu poznatků z předškolního vzdělávání, ale také mne velmi zaujal způsob stravování v tamních mateřských školách.
Zvyklosti stravování v Norsku
V norských mateřských školách se nevaří dětem obědy, nepřipravují se klasické dopolední přesnídávky a odpolední svačiny, tak, jak je to zvykem v našich českých poměrech. Jídlo si děti do mateřské školy nosí z domova v podobě větší svačiny, které si v určenou dobu pak snědí. Mezi 8:00 a 9:00 hodinou je snídaně, ale pokud některé děti potřebují jíst dříve nebo později, je jim to umožněno. Mateřská škola servíruje dětem snídani každé ráno, ale mnoho dětí si nosí své vlastní jídlo v balíčku. Kolem 11. hodiny je doba oběda. Děti si snědí své jídlo, které si přinesly z domova. Jedí ve skupinách ve vnitřních nebo venkovních prostorách mateřské školy. Čas oběda může být různý, záleží na potřebách dětí

Související dokumenty

Články

Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu
Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!
Stravování dětí v mateřské škole - 5. část: Bylinky na naší zahradě a v přírodě
Stravování dětí v mateřské škole - 4. Část Hody, hody doprovody...
Stravování dětí v mateřské škole - 8. část
Stravování dětí v mateřské škole - 6. část
Stravování dětí v mateřské škole - 7. část

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí