Správné stolování s dětmi je jeden ze základních pilířů etikety

Vydáno: 6 minut čtení

Jak se správně chovat, jak se zdravit, jak se oblékat, a především i správně stolovat. To jsou základy etikety, které by měl každý z nás dobře znát. Pojďme tyto návyky společně učit i naše děti tak, aby se v dospělosti staly slušnými a kultivovanými osobnostmi.

Správné stolování s dětmi je jeden ze základních pilířů etikety
Mgr.
Ilona
Křížková,
autorka a lektorka akreditovaného vzdělávacího programu Etiketa pro děti; hlavní kreativní manažerka Krašovská Aktivity centra Plzeň

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Spotřební koš
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Stravenkový paušál
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou