Společenský večer pro pracovníky školních jídelen

Vydáno:

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v prostorách Staroměstské radnice uskutečnilo společenské setkání pracovníků školních jídelen. Jednalo se o první společenskou akci věnovanou přímo personálu školních jídelen a já jsem velice ráda, že jsem mohla tento večer přivítat téměř 150 kuchařů, kuchařek a vedoucích školních jídelen z celé Prahy.

 

Společenský večer pro pracovníky školních jídelen
Ing. Mgr.
Irena
Ropková,
zastupitelka hlavního města Prahy, radní hlavního města Prahy pro oblast školství a EU fondy
Smyslem celého večera, který uspořádal MHMP ve spolupráci s Asociací zřizovatelů školních jídelen, z. s., bylo poděkování personálu školních jídelen za jejich mnohdy trochu opomíjenou práci. Vím, že finanční ohodnocení pracovníků školních jídelen je poměrně nízké, proto bych velmi ráda ocenila jejich snahu o zvyšování kvality a dobrého jména školního stravování.
Stravování dětí v předškolním a školním věku považuji za velmi důležité, a proto této problematice věnuji velkou pozornost. Školním jídelnám poskytuje MHMP silnou metodickou podporu - ať už formou odborných seminářů, nebo praktických kurzů moderního vaření. Školy zřizované MHMP podporujeme ve snaze zajistit strávníkům možnost certifikovaného dietního stravování, v této oblasti se daří i velmi intenzivně spolupracovat s dalšími městskými částmi, a zajišťovat tak síť pilotních mateřských a základních škol s možností dietního stravování. V budoucnu bych se také ráda zaměřila na modernizaci školních kuchyní a věřím, že i to bude další stupeň ke zkvalitnění školního stravování.
MUDr. Kateřina Cajthamlová,
čestná předsedkyně AZŠJ, z. s.
Společenský večer pro pracovníky školních jídelen se velmi vydařil. Děkujeme hlavnímu městu za to, že se akce mohla konat v nádherném prostředí historických sálů Staroměstské radnice, za to, že si účastníci mohli projít tyto starobylé prostory pod vedením zkušených průvodkyň. Z projevu radní pro školství Ing. Mgr. Ireny Ropkové i ředitelky odboru školství a mládeže Mgr. Lenky Němcové vyplynul velký význam, který Magistrát hl. města Prahy přikládá modernizaci školního stravování i sledování jeho kvality a vhodnosti pro strávníky ve všech stupních školního vzdělávání.
Mgr. František Dobšík,
předseda ČMOS PŠ
Mgr. Markéta Seidlová,
místopředsedkyně ČMOS PŠ
Pořádání akcí pro pracovníky školních jídelen je vynikající projekt. Není to pouze propagace školního stravování, ale zejména ocenění náročné práce kuchařek. Společenský večer zorganizovaný při příležitosti vyhodnocení soutěže měl přátelskou, milou atmosféru a byl důstojným poděkováním za jejich zodpovědnou a profesionálně odváděnou práci. Určitě by se mělo v podobných činnostech pokračovat i v příštích letech. Je to inspirativní i pro ostatní regiony. Velké poděkování patří organizátorům, zejména Magistrátu hl. města Prahy, radní pro školství Ing. Mgr. Ireně Ropkové, vedoucí OŠ MHMP Mgr. Lence Němcové a referentce školního stravování OŠ MHMP Iloně Kumžákové. Bylo nám velkou ctí být partnerem těchto akcí.
Z ohlasů účastníků vybíráme:
"Za nás všechny ještě jednou děkuji za zorganizování společenského večera. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Děkujeme za práci a péči, kterou věnujete školnímu stravování."
Lenka Doležalová, referent školství, Úřad městské části Praha 15
"Dovolte mi poděkovat za příjemně strávený večer připravený pro pracovníky školních jídelen na Staroměstské radnici. Večer byl příjemnou odměnou za naši práci, krásně připravený. Velmi chutné bylo připravené občerstvení a úžasnou tečku tvořila prohlídka Staroměstské radnice se skvělou průvodkyní. Za to vše velký DÍK. Setkání s kolegyněmi bylo velice milé a také atmosféra na akci byla velmi příjemná.
Dovolte mi poděkovat za práci paní Ilony Kumžákové, referentky pro školní stravování, pro nás pro školní jídelny, ať už je to pravidelné setkávání s vedoucími školních jídelen, které je pro nás všechny velkým přínosem, pořádání kulinářských akcí, ale i pomoc s řešením situací, které bohužel nastávají a ona nám je pomáhá řešit. Můžu určitě říct za všechny kolegy a kolegyně, že si její práce moc vážíme a jsme rády, že je nám vždy připravena pomoci."
J. Kohoutová, vedoucí školní jídelny Betlémská
"Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za včerejší společenský večer ve Staroměstské radnici, kterého jsem se zúčastnila. Bylo to moc krásné a milé setkání. Vystoupení dětí bylo úžasné, pochvalná slova od paní radní a paní Cajthamlové určitě všechny potěšila, raut byl perfektně připravený a nápad umístit ho do dvou sálů byl super. A hlavně pořádání této akce v tak nádherných historických prostorách je pro mě nezapomenutelný zážitek. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho zdaru ve Vaší práci."
Blanka Volínová, vedoucí školní jídelny MŠ Trhanovské náměstí
"Chtěli bychom Vám i paní radní poděkovat za krásný večer, který jste připravili pro kuchaře ve školních jídelnách, opravdu se nám líbil. A ještě bychom chtěli poděkovat účinkujícím za skvělý umělecký zážitek a také poděkování učňům, kteří se postarali o naše občerstvení, bylo to hezké, že se někdo také postaral o nás kuchaře. Ještě jednou velké poděkování za skvělý zážitek."
kolektiv školní jídelny SOU Praha Radotín
"Ještě jednou bych ráda poděkovala za milou společenskou sešlost. Uteklo to jako voda, však přípravy byly asi náročné. ZUŠ, která hrála na bubny, byla excelentní. Sama hraji zájmově na podobný hudební nástroj, tak jsem byla velmi potěšena a nadšena. Taktéž jsem byla potěšena, že jsem se zcela náhodou setkala s paní Mgr. Eretovou, která mě opět nabudila, abych se zas a znova zabývala myšlenkou přispívat články s poznatky a mými aktivitami ze školní jídelny.
V neposlední řadě, vidět orloj a jeho apoštoly takto z blízka se mi jistě každý den nepodaří. Prostory Staroměstské radnice byly a jsou nádherné. Takové prostředí ve mně zanechá vždy hluboký dojem. Děkuji i za paní kuchařku, která též byla celkovou atmosférou dobře naladěná.
Přeji Vám tímto pozvolný páteční den a mnoho úspěchu v dalších takových podobných akcích. Předávání zkušeností a informací je velmi důležitou součástí pro další kroky vpřed. Ni vzad."
Petra Šoukalová, Školní jídelna ZŠ Zárubova

Související dokumenty