Školní obědy dostupné pro každé dítě I. a II.

Vydáno:

 

 

 

 

Školní obědy dostupné pro každé dítě I. a II.
Ing. Mgr.
Irena
Ropková,
radní pro školství a evropské fondy, Magistrát hlavního města Prahy
Hlavní město Praha se opět zapojilo do projektu, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a který pomáhá dětem z rodin v hmotné nouzi. Peníze na projekt jsou čerpány z Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Prostřednictvím projektu je možné řešit problematiku stravování ve školních a předškolních zařízeních, konkrétně dosažitelnost této formy stravování pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé ekonomické situaci. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ve věku 3-15 let, jejichž rodina má nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší než 3 měsíce k určitému datu (toto datum stanovuje Úřad práce ČR). Úřad práce ČR je výzvou předurčen jako partner projektu, jeho úkolem je oslovit cílovou skupinu a posoudit, zda dítě podmínky pro získání podpory splňuje.
Hlavní město Praha vstoupila do projektu již v loňském školním roce, pro školní rok 2016/2017 se podařilo zapojit celkem 67 partnerských škol z 9 městských částí, což představuje až 700 podpořených dětí za téměř 4 mil. Kč.
V letošním roce byla podána žádost a do projektu pro školní rok 2017/2018 je přihlášeno 78 partnerských škol z 15 městských částí, což představuje až 900 podpořených dětí v celkové částce až 6 mil. Kč.

 

 

 

Související dokumenty

Poradna

Granty