Právní předpisy a informace významné pro práci školních jídelen

Vydáno: 3 minuty čtení

Změny za období červen-říjen 2023

PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Tematická zpráva ČŠI 2017
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela maturitní vyhlášky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
283/2021 Sb. stavební zákon
195/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
152/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
167/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

121/2023 Sb. o požadavcích na pokrmy