Pracovní smlouva

Vydáno: 3 minuty čtení

Mám takový dotaz - pracuji ve funkci vedoucí školní jídelny od roku 1994, na tuto pozici jsem byla přijata ještě tehdejším školský úřadem a po jeho zrušení jsme automaticky přecházeli všichni zaměstnanci pod ZŠ - právní subjekt. Pracovní smlouvy se tehdy neměnily a zůstaly původní. Jmenovaná jsem tedy dle mého do funkce nebyla. Mohu být nyní odvolána, pokud nepodepíšu změnu pracovní smlouvy?

 

ODPOVĚĎ

Podle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna pracovního poměru
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Jmenování ředitele
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Smlouva
Hygiena
Výpověď
FKSP
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova