Povinnosti zaměstnavatele související se vznikem pracovního poměru

Vydáno: 6 minut čtení

Zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem nového pracovního poměru vůči zaměstnanci různé povinnosti. V tomto článku vysvětlím, jak by zaměstnavatel měl postupovat a na co si má zaměstnanec při vzniku pracovního poměru dát pozor.

Povinnosti zaměstnavatele související se vznikem pracovního poměru
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Vstupní lékařská prohlídka
[§ 32 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Postup před vznikem pracovního poměru
Návštěva lékaře
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Co je to whistleblowing?
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Osobní spis zaměstnance
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy

Poradna

Asistent pedagoga, pedagog
Pracovnělékařské služby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Úvazek školní jídelna
Pracovnělékařské prohlídky
Asistenční pes

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách