Poradna: Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme soukromá lesní mateřská škola, školská právnická osoba, zřizovaná spolkem. Nemáme registrovanou výdejnu. Školní stravování zajišťujeme soukromou firmou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o školním stravování, tato firma nám stravu také vydává (obědy, svačiny i přesnídávky). Ani tato firma není zapsána jako zařízení školního stravování. Tedy ani naše školka, ani stravovací firma nepobíráme na stravování žádné dotace (normativ). Je tedy v tomto případě mou povinností zajistit plnění spotřebního koše? Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. je definováno: „Typy zařízení školního stravování jsou a) školní jídelna, b) školní jídelna - vývařovna (dále jen ‚vývařovna‘), c) školní jídelna - výdejna (dále jen ‚výdejna‘), d) výdejna lesní mateřské školy.“ Nejsme ani jedno z výše jmenovaných zařízení, tudíž usuzuji, že se tato povinnost na nás nevztahuje?

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
PhDr. Mgr.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Spotřební koš
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Tematická zpráva ČŠI 2017
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
IT technika do výuky a nákup z dotace
Pomocná kuchařka
Dotace
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Finance
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Účtování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Hrazení předplatného z OP JAK
Odpis zboží ze skladu