Platnost pracovní smlouvy

Vydáno:

Chtěla bych se zeptat, zda by nemohla být nějak zpochybněna pracovní smlouva, kde je uvedeno „pracovní poměr vzniká dne 1. 8. 2015“ a není tam u toho uvedeno, že je to den nástupu. Zaměstnanec normálně nastoupil do práce v den, který je uveden v pracovní smlouvě jako den vzniku pracovního poměru, ale chtěla bych vědět, zda tato nepřesná formulace vyloženě neohrožuje platnost pracovní smlouvy.

 

 

 

 

 

Platnost pracovní smlouvy
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
ODPOVĚĎ:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 34 odst. 1 písm. c) uvádí, že pracovní smlouva musí obsahovat den nástupu do práce. Jedná se o tzv.
obligatorní
(povinnou) náležitost, bez níž by mohla být pracovní smlouva částečně zneplatněna.
V daném případě, kdy je vznik pracovního poměru totožný se skutečným nástupem zaměstnance do práce, podle mne toto nebezpečí nehrozí. Případný faktický pracovní poměr zde nevzniká, ani vzhledem k marnému projití lhůt není možno pracovní smlouvu vypovědět pro nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný den.
Ve sporu o platnost či neplatnost pracovní smlouvy (úplnou či částečnou) soudy dlouhodobě judikují, že pokud není právní jednání zřetelně vyjádřeno, použije se výklad vůle jednajících stran. V tomto případě je zřejmé, že zaměstnanec i zaměstnavatel měli shodnou vůli – aby zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v den, který je v pracovní smlouvě označen jako den vzniku pracovního poměru.