Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci

Vydáno: 5 minut čtení

Při dlouhodobější absenci zaměstnance v práci mohou vznikat otázky, jakým způsobem se s návratem tohoto zaměstnance vypořádat a co by měl zaměstnavatel při návratu učinit. V tomto článku se proto zaměřím na možné problémy, kterým může zaměstnanec při návratu do práce čelit, a povinnosti zaměstnavatele související s návratem zaměstnance do práce.

Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Pracovní situace

Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Platový výměr
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Telefonické ověřování výše platu
Překážky v práci na straně zaměstnance
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři

Poradna

Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Absence žáků a přezkoušení
Podání léku dítěti s epilepsií
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)