Mezinárodní konference u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen

Vydáno:

V roce 2015 tomu bylo již 70 let, co začaly vznikat v Československu první školní jídelny, a to s jediným cílem - zlepšit zdravotní stav mladé populace. Od té doby uteklo pár desítek let a školní jídelny slouží našim dětem, žáků a studentům dosud.

Mezinárodní konference u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen
RNDr.
Jitka
Krmíčková,
MŠMT
U příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen uspořádal Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství spolu s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy ze Slovenska konferenci, která se konala ve dnech 12. a 13. října 2015 v Praze. Generálním partnerem se stala společnost MAKRO/METRO. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pozvání přijali i zahraniční hosté. Paní Anna-Karin Quettel ze švédského institutu ve Stockholmu, profesorka Hiroko Nakazawa z Japonska, odbornice na výživu, zástupce Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC) Stefan Storcksdieck.
Druhý den byl věnován ocenění osobností, kolektivů školních jídelen a zřizovatelů, kteří se podílejí na šíření dobrého jména školního stravování.
Ocenění převzaly paní Ing. Ludmila Věříšová, CSc., bývalá pracovnice MŠMT, a paní Marta Hlavatá, dlouholetá metodička v Bratislavě, za mimořádný přínos pro oblast školního stravování.
K oceněným školním jídelnám patřila Mateřská škola Vídeň, která se aktivně zapojuje do různých projektů podporujících zdravý životní styl a zdravou výživu, dále školní jídelna v Kojetíně, okres Přerov, která je samostatným právním subjektem a je držitelem certifikátu Český systém kvality služeb. Oceněni byli i zaměstnanci školní jídelny Střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích, kteří pro své strávníky zabezpečují celodenní stravování. Kvalita stravovacích služeb je vysoce hodnocena jak ze strany vlastních strávníků, tak i široké veřejnosti.
Mezi oceněné patřili i zřizovatelé. Magistrát města Ostravy, který pro zřizované organizace připravil projekt s názvem „Školní jídelny zdravě a chutně“. Cílem projektu je zvýšení kvality stravování ve školních jídelnách na území statutárního města Ostravy prostřednictvím seminářů, workshopů a přednášek.
Městská část Praha 10 sloučila 14 stravovacích provozů pod jednu příspěvkovou organizaci. Ta se stala vlastníkem známky jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, což dokládá, že systém managementu jakosti organizace byl shledán ve shodě s požadavky systémových norem jakosti certifikátu ISO.
Magistrát města Pardubic je zřizovatelem 44 školních jídelen a 7 výdejen. Stará se o to, aby se ve školních jídelnách vařilo zdravě a chutně. Podporuje školní jídelny v jejich aktivitách a jejich zapojení se do projektů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“.
Konference byla poděkováním zaměstnancům školních jídelen za jejich každodenní práci, zřizovatelům pak za jejich kladný přístup k oblasti školního stravování v jimi zřizovaných organizacích.

Související dokumenty