Kohoutková voda z Čech předčí svou kvalitou i balené kojenecké vody, prokázal test pořadu A DOST!

Vydáno:

Jan Tuna v pořadu A DOST! nedávno podrobil balené vody nezávislým testům. Nyní byly ve spolupráci se špičkovými laboratořemi firmy Aquatest provedeny testy kohoutkové vody, a to po celé naší zemi. A výsledky jsou ohromující. Kohoutková voda z Mladé Boleslavi totiž splňuje veškeré limity pro kojeneckou vodu. Z hlediska mikrobiologie dokonce dopadla kohoutková voda nesrovnatelně lépe než voda balená.

Kohoutková voda z Čech předčí svou kvalitou i balené kojenecké vody, prokázal test pořadu A DOST!
Pracovníci Aquatestu odebírali vodu na patnácti veřejně přístupných místech. Ve dvanácti krajských městech, na dvou místech hlavního města Prahy a v Mladé Boleslavi. Ani v jednom z měst neobsahovala na rozdíl od některých balených a v barelech prodávaných vod nebezpečné bakterie.
Absolutním vítězem se stala kohoutková voda z Mladé Boleslavi, která ve všech aspektech (mikrobiologie, chlor, dusičnany a dusitany, pesticidy atd.) splňuje limity pro kojeneckou vodu. Ve výsledcích předčí i většinu testovaných balených vod. A to dokonce i některé, které jsou označované jako kojenecké. Hned za ní následuje kohoutková voda z Karlových Varů, která také splňuje naprostou většinu limitů stanovených pro vodu kojeneckou. V ní jsou ale oproti mladoboleslavské látky vznikající při chloraci (pětkrát nižší množství, než je povolený limit). Kojenecká voda by chlorována být neměla. Velmi dobře dopadla i voda z Liberce a z Plzně. Kohoutková voda je tedy na testovaných místech v České republice velmi dobrou volbou pro pitný režim.
Odebraná kohoutková voda zároveň nikde neobsahovala vyšší hodnoty chloru ani vedlejších produktů chlorace, například chloroformu. Z hlediska obsahu dusičnanů a dusitanů dopadla úplně nejlépe kohoutková voda ve Zlíně. Ve čtyřech krajských městech kohoutková voda neobsahuje naprosto žádné pesticidy ani jejich metabolity, které přitom nezávislé testy A DOST! objevily ve všech testovaných balených kojeneckých vodách. Naprostá většina testované vody z kohoutku v sobě neměla žádné zbytky zjišťovaných léčiv. Ani v jednom městě pak neobsahovala téměř žádný nebezpečný radon, resp. jen zanedbatelné množství. „Pokud má někdy natočená voda mléčnou barvu, není to chlor, ale vzduch, který během chvíle vyprchá a voda je pak průzračná. Nejde tedy o nic škodlivého,“ dodává Jan Tuna, moderátor pořadu A DOST!.
A DOST! přináší unikátní informace o tom, jak kvalitní je kohoutková voda kraj po kraji:
https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody

Související dokumenty