Jste odhodlán(a) být skutečným manažerem?

Vydáno:

Začínám dnes zcela záměrně otázkou na tělo, protože se hodlám věnovat manažerské roli vedoucí(ho) školní jídelny. Roli, která je pravděpodobně primární pro tuto důležitou funkci.

Jste odhodlán(a) být skutečným manažerem?
PhDr.
Václav
Trojan,
Ph. D.,
vedoucí katedry Centrum školského managementu Pedagogické fakulty UK v Praze
Dosud byla vždy akcentována odborná složka práce vedoucí (pánové prominou, ale budu po celý článek používat většinový ženský rod) školní jídelny. Tedy skladba jídelníčku, složení potravin, doba od přípravy jídla po jeho vydání dětem, nejnověji přišla problematika dietního stravování. Jde o věci důležité a nezbytné a nebudu je odsunovat do pozadí. Problematice manažerského pojetí se bude článek věnovat zcela záměrně, neboť jde o rovnocennou oblast, která musí být s tou odbornou ve vzájemné shodě a vyvážení.
Možná začala nutnost manažerského výkonu u vedoucích našich jídelen nenápadně a plíživě. Školy začaly přecházet do právní subjektivity, poté přišly první vlaštovky v podobě samostatných školních jídelen, v některých regionech přišla na pořad dne radikální optimalizace a slučování i do těchto školských zařízení a najednou byly ve školském rejstříku organizace dříve nevídané velikosti, významu a počtu pracovníků. Stejně tak i ve školách, kde dosud vedoucí školní jídelny spadá pod ředitelku či ředitele školy, stává se tato funkce důležitou a zodpovědnou za celý proces od začátku až do konce.
Obecná manažerská literatura pracuje se třemi základními rolemi. S rolí lídra vytvářejícího vize a strategii k jejímu naplnění, rolí manažera zajišťujícího každodenní chod organizace a rolí vykonavatele procesu proměňujícího vstupy na výstupy. Nebudu polemizovat o tom, v jaké míře se vedoucí jídelny stane lídrem, popř. zda má pro tuto roli podmínky. Jistě tomu tak mnohdy bude. Stejně tak se vedoucí může stát vykonavatelem procesu, když je třeba se společně s ostatními pracovníky podílet na přípravě jídel, zejména v době chřipkové epidemie či jiné neočekávatelné události. Manažerská role je určitě to dominantní, co k výkonu funkce vedoucí školní jídelny patří.
Pro začátek nepůjdeme do teoretických hloubek, pojmenujeme pouze základní oblasti, které se výkonu role manažera týkají, nebo kde je naopak manažer takzvaně doma. Jde o organizování, plánování, oblast kontroly či rozhodování. Dříve mezi manažerské funkce patřilo i vedení lidí, kterému se ovšem naše
rubrika
bude věnovat později v jiném samostatném příspěvku.
Cílem organizování je vytvořit adekvátní organizační strukturu. Řada rodičů či lidí mimo školství si nedovede představit, že může jít často o mnohačetné organizace, pro které již nemůže platit jednoduchá liniová struktura. Nejen počet pracovníků jídelny (samozřejmě sem počítám všechny, nyní nerozlišuji jídelnu a kuchyni), ale také více druhů jídel či jiná speciální nabídka dokazuje, že pracovníci musejí být nějak strukturováni, podřízeni a organizováni.
Slova plán a plánování bývají často zatížena (zejména vlivem minulosti) negativním významem a podceňována. Jako by plánování bylo něco zbytečného a zastaralého. Opak je pravdou a leckterý manažer školní jídelny by nám potvrdil, že bez pořádného plánu či plánů by si dobrou práci nedokázal představit. Mohli bychom se podívat na plánování z hlediska časového rozdělení od těch dlouhodobých či strategických až po ty krátkodobé či operativní. Stejně tak důležitý by byl pohled na plánování z jiných úhlů pohledu - třeba plán čerpání dovolených, plán povinných školení, nehledě na osobní plány samotné vedoucí zahrnující odevzdávání úkolů, vlastní rozvoj či mnohé další vyplývající z bobtnajících předpisů.
Již bylo uvedeno ve dřívějším článku, školní stravování je pod největším drobnohledem kontrolních orgánů, nehledě na kritický zrak rodičů, školské rady či samotných strávníků. Snad potom nikoho nepřekvapí, že oblast kontrolování je samozřejmou součástí manažerského působení vedoucí školní jídelny. Kontrolu již nechápeme pouze jako represivní činnost zaměřenou na minulost, kdy kontrolor jen reagoval na zjištěné nedostatky. Dnešní moderní chápání kontroly má zejména preventivní charakter - zkrátka aby k nepříjemné situaci v oblasti hygieny, složení potravin, velikosti porcí, teploty stravy dodržování technologických postupů a mnohých dalších vůbec docházet nemělo. Skutečně se pojetí kontroly radikálně změnilo od nalézání nepříjemných skutečností k předcházení rizik a prevenci. Ideální stav přece je, když kontrolou zjistíme, že je vše v pořádku.
V neposlední řadě patří mezi manažerské funkce rozhodování. Tato oblast je přítomna prakticky neustále. Manažer se ve všech případech, kdy je více jak jedno možné řešení, musí rozhodovat a zejména musí umět rozhodnout. A že často nemá pro svoje rozhodovací procesy příliš mnoho času, je nabíledni. Jistě to pro základní popis manažerských výkonů stačí.
Co přidat na závěr? Manažerská role není pro každého. Někomu zkrátka nesedí, někdo se v této práci nechce najít a odchází jinam. Je to jeho rozhodnutí a jistě si najde svoje profesní místo pod sluncem někde jinde. Pokud se vedoucí školní jídelny skutečně rozhodne být dobrým manažerem (manažerkou), je třeba mít na paměti, že tato cesta jednoduchá není. Ale věřte, že na této cestě nebudete sami. Náš Speciál pro školní jídelny se bude snažit vytvářet na této cestě potřebné značky a orientační body. Chceme vám pomáhat a podporovat vaše snažení. Naše školní jídelny a zejména ti, kteří jimi každodenně projdou a stravují se v nich, si to zcela určitě zaslouží.

Související dokumenty