Jak vznikalo obědové konto

Vydáno:

S odstupem dvou let jsem nesmírně rád, že obědové konto na Praze 7 stále pokračuje a pomohlo vzbudit zájem veřejnosti o danou problematiku. Aktuálně ho využívá 10 dětí a na kontě je 48 000 Kč. Zejména bych chtěl poděkovat neziskové organizaci Women for Women o.p.s. a její ředitelce paní Ivaně Tykačové, která šíří tuto myšlenku dále po celé České republice a snaží se získávat podporu firem, jako např. Nivea (která přispěla na 24 000 obědů). Dnes organizace podporuje přes 2000 dětí ze 440 škol a další ,,bohužel“ přibývají. Rád bych také poděkoval paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové.

Jak vznikalo obědové konto
Mgr.
Daniel
Štěpán
Asociace zřizovatelů školních jídelen
Na začátku všeho stála nenápadná anonymní anketa pana ředitele Šmída ze Základní školy T. G. M. Ortenovo náměstí, Praha 7, která měla zdokumentovat zvyklosti žáků 1.–9. tříd ohledně snídaní, svačin, obědů, večeří a trávení volného času. Nejprve proběhla důležitá interaktivní přednáška, kterou velice poutavě vedla MUDr. Kateřina Cajthamlová s dětmi prvního a poté i druhého stupně. Po této přednášce se všem dětem rozdaly dotazníky, které následně paní doktorka vyhodnocovala.
JAKÁ ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PŘINESL?
-
10 % dětí nesnídá
-
20–25 % dětí si nenosí svačiny
-
2 % školáků má jediné jídlo denně, a to teplou večeři, přes den vůbec nejedí
-
zelenina a ovoce takřka chybí
-
ovoce má k snídani jen 6 žáků ze 463
-
dominuje konzumace pochutin a tučných sladkostí
-
pitný režim tvoří šťávy a soft drinky (Coca-cola, Sprite, Fanta), u starších dětí i káva a energetické nápoje (ČR je na tom dnes nejhůře z celé Evropy)
-
10 % dětí neobědvá (jídlo jim nechutná anebo se stravují v rodině)
-
2 % dětí neobědvají, protože rodiče na oběd nemají peníze (např. většinou soudem vyměřené výživné je spíše symbolické, mnohdy ani není hrazeno v plné výši, a tím se mnohé samoživitelky dostávají do velice tíživé situace)
Výsledky mě vedly k rozhodnutí např. rozloučit se s automaty na naší městské části, zavést svačinky do škol, kdy každé ráno mají děti čerstvé bagety atd. od místního pekaře pana Mervarta. Sepsal jsem desatero – proč je spánek důležitý, co pít, kdy pít atd., a umístil ho na náš speciální web Jak na školy.
Souběžně jsem přemýšlel, jak pomoci těm, kteří to dle mě potřebovali nejvíce, a přitom nezatížit rozpočet MČ. Vnímal jsem, že pomoc jednotlivým dětem musí být co nejrychlejší, v řádu dnů. Tak vznikl nápad obědového konta. Začaly zaznívat hlasy, že následná medializace poškodí obraz městské části a proč právě pouze v Praze 7 nemají najednou rodiče na obědy atd. Vyhodnotil jsem, že jediná šance je přemluvit kolegy z jiných (min. ze dvou) městských částí, kteří umožní urychleně na jedné ze svých škol stejnou anonymní anketu, a tím se jasně dokáže, že problém je celopražský, potažmo celorepublikový! Konto vzniklo dne 26. 11. 2013 společně s výzvou veřejnosti.
Děkuji všem, kteří přispěli a přispívají na jakékoliv obědové konto a chci je ujistit, že veškeré vložené prostředky vždy skončí u dětí, pro které by absence oběda v jejich vývoji mohla být v mnoha nejen zdravotních ohledech nebezpečná. Zároveň pomáháte rodičům, kteří se ocitají ve velmi složité životní situaci.

Související dokumenty