Jak nám chutná v naší školní jídelně - výdejně?

Vydáno: 6 minut čtení

Školní stravování je neodmyslitelnou součástí každé školy. Některé školy mají velkou výhodu, že mají svou školní kuchyni, která obědy připravuje. Jiné školy se musí smířit s tím, že jim je školní oběd přivážen, nejčastěji z direktivně zřizovatelem přidělené školní kuchyně, což je náš případ. Co si však počít, když si strávník položí otázku, z jakých surovin je oběd připraven? Odkud kuchyně nakoupila suroviny? Jak suroviny skladuje? Jak oběd připravuje? Jsou obědy nutričně vyvážené? Jsou zdravé? Následující článek nabízí inspiraci, jak se strávníci školních jídelen, školních jídelen - výdejen, ale i rodiče dětí stravujících se ve škole, mohou alespoň orientačně dozvědět základní informace o školním obědě. Tyto informace mohou být samozřejmě i vhodnou zpětnou vazbou pro školní kuchaře a kuchařky.

Jak nám chutná v naší školní jídelně - výdejně?
Mgr.
Pavel
Dřímal,
Základní škola Olomouc, Mozartova 48
Naše základní škola, která se nachází v centru Olomouce, je zaměřená mimo jiné na zdravý životní styl. Věříme, že zdravému životnímu stylu by se děti měly učit již od útlého věku. A tak se v naší škole snažíme vytvářet zdravé prostředí. Jsme totiž školo

Související dokumenty

Pracovní situace

Spotřební koš
Tematická zpráva ČŠI 2017
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování