Činnosti školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 6 minut čtení

Cílem článku je popsat a okomentovat důležité činnosti školní jídelny v průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny). V případě, že se činnost týká pouze školních jídelen určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnosti školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu
Únor-březen
Na začátku druhého pololetí školního roku 2023/2024 je vhodné vyhodnotit činnost školní jídelny v 1. pololetí školního roku, a to v oblasti poskytování školního stravování i v oblasti řízení pracovněprávních vzt

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Oblasti plánování zaměstnanců
Ukončení školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování