Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 10 minut čtení

Cílem článku je shrnout důležité činnosti školní jídelny v průběhu 1. pololetí školního roku 2023/2024. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ
Vyhodnocení školního roku 2022/2023
Do školního roku 2023/2024 školní jídelna vstupuje vybavena výsledky vyhodnocení své činnosti a závěry, které jsou z těchto výsledků vyvozeny. Tento optimální „start“ může školní jídelně usnadnit
-
materiál MŠMT
Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního
stravování1) nebo
-
souhrn aktuálních poznatků České školní inspekce ve výroční zprávě České školní inspekce
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022
2).
V uvedené výroční zprávě ČŠI kladně hodnotí např. využití netradičních a regionálních potravin: „Došlo ke zvýšení podílu školních jídelen, které zařazují pro přípravu pokrmů i netradiční potraviny (červená čočka, cizrna, pohanka, jáhly, bulgur, kuskus aj. - 97,2%), využívaj

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
167/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování

Nařízení vlády

258/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

Pracovní situace

2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Odpolední vyučování 1. stupeň
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpis zboží ze skladu