3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

V celém Pardubickém kraji je 75 151 strávníků z řad dětí, žáků a studentů, dále 10 894 pracovníků škol, kteří se ve školních jídelnách pravidelně stravují, a v rámci své doplňkové činnosti pravidelně navštěvuje školní jídelny ještě dalších 10 292 strávníků. Celkem je to 96 319 strávníků, které obslouží 1 857 pracovníků školních jídelen v 522 zařízení školního stravování a za školní rok (údaje platné pro školní rok 2018/2019) uvaří celkem 13 830 700 obědů.

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje
Mgr.
Šárka
Nováková,
odbor školství Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Bc.
Vladimír
Štefančík,
referent odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje
K tomu je ještě nutné připočítat 385 000 snídaní, 3 065 600 přesnídávek, 2 655 400 svačin, 385 700 večeří a 89 000 druhých večeří, samozřejmě včetně nápojů. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že práce v kuchyni je opr

Související dokumenty