Zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy

Vydáno: 4 minuty čtení

Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.

Zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy
Mgr.
Martin
Kaplán
právník ČMOS PŠ
Za

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Platový výměr
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Telefonické ověřování výše platu
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní družina a kritéria ČŠI
Indispoziční volno
Odměňování platem
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat

Poradna

Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Kariérový poradce
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
Úvazky
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
FKSP a očkování

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě