Vystoupení s překvapením

Vydáno:

Blíží se jaro, sníh všude roztál. V zahrádkách před domy rozkvetou první květiny, nad kterými poletují pilné včelky. Po zimě se probudí i další drobní živočichové. S přicházejícím jarem se děti těší na Velikonoce, tzv. svátky jara, ke kterým patří velikonoční výzdoba, barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení velikonočního beránka a jiné zvyky.

 

Vystoupení s překvapením
Naděžda
Kalábová,
Základní škola Prostějov
Děti ze Základní školy v Prostějově se rozhodly, že pomohou s výzdobou prostředí Centra sociálních služeb. Společné odpoledne dětí, babiček a dědečků bylo vyplněno krátkým pohádkovým vystoupením o berušce a cvrčkovi. Poté následovalo dvouhodinové malování papírových velikonočních vajíček, ze kterých vznikaly různě dlouhé velikonoční řetězy s krásně zdobenými vajíčky, zářícími nejrůznějšími barvami.
Pondělní odpoledne, kdy jsme se vypravili mezi naše milé babičky a dědečky, bylo časově velmi náročné. Vyjeli jsme hned po vyučování, abychom vše stihli. Čekalo nás pohádkové vystoupení, kdy jsme zahráli pohádku, a potom jsme se přesunuli do jiné budovy, kde probíhalo tvoření.
Dramatizaci pohádky a společné tvoření si podle našeho scénáře a návodu můžou vyzkoušet děti v různých zařízeních - ve školce, ve školní družině, v kroužku dramatické výchovy aj. Anebo stejně jako děti z Prostějova nemusí tvořit samy, ale pozvat své babičky, aby je naučily zajímavou techniku a společně vytvořily hezké výrobky. Jako překvapení jim mohou zahrát pohádku, kterou naleznete níže.
Mezigenerační tvoření - zažehlování vosku
Tato technika je velmi jednoduchá a lze ji provádět různým způsobem. Základním materiálem jsou listy starých nástěnných kalendářů a voskové pastely. Dalšími pomůckami k realizaci této techniky jsou stará žehlička na zažehlování, noviny, ořezávátko.
Děti vystřihnou podle šablony z listu kalendáře libovolný tvar - vajíčko, list, květ. Vystřižený tvar celý pomalují voskovým pastelem. Pokreslený papír paní učitelka nebo paní vychovatelka přežehlí. Při žehlení žehličkou je nutné stůl podložit starými novinami, aby rozpuštěný vosk nepoškodil stůl, na kterém zažehlujeme. Při zažehlování není třeba žehličku zapínat na vysoké teploty.
Při žehlení, pokud zažehlujeme postupně více prací, je dobré občas žehličku na chvíli vypnout a po chvíli zase zapnout. Působením tepla se barvy zapustí do sebe a vzniknou zajímavé vzory. Každý obrázek září nejrůznějšími barvami a je originální. K vytvoření závěsné ozdoby použijeme provázek a lepidlo. Lepidlem přilepíme dva stejné tvary k sobě. Než je k sobě připevníme, vložíme mezi ně provázek.
Pohádkové vystoupení
Dramatizace pohádky rozvíjí celou osobnost dítěte, jeho vnímání, intuici, empatii, tělesnou a motorickou stránku, vytváří prostor pro vcítění se do nových rolí, při kterých dítě realizuje svoje nápady, myšlenky, představy, učí se správně artikulovat, vystupovat před ostatními, prezentovat vlastní snažení na veřejnosti.
Hraní pohádek má pro děti velký význam, všestranně působí na celou dětskou osobnost. Pohádku lze secvičit kolektivně. Děvčata se promění v berušky, chlapci ve cvrčky.
Před vystoupením je dobré děti vhodně obléknout, oživit vystoupení kostýmy nebo maskou na obličej. Pokud nemáme dostatek materiálu na výrobu kostýmů, můžeme vyrobit pro oživení papírové brýle z kartonu. Cvrček tmavé brýle, beruška červené s černými tečkami.
Pohádka o tom, jak cvrček s beruškou hledali úkryt před zimou
Píseň - všichni libovolná melodie
Vybraná dvojice dětí předvede taneční kroky.
Beruška s cvrčkem tančí pod smrčkem. Krůček po krůčku, blízko potůčku. Beruška s cvrčkem tančí pod smrčkem. La-la-la-la-la...
Vypravěč: Je podzim. Venku začíná být pěkná zima a občas se již objevují přízemní mrazíky. Cvrček s beruškou pochopili, že léto skončilo, a musí se někam ukrýt před zimou. Cvrček je vysílený hledáním skrýše a stále neví, kde přečkají do jara. Je ospalý. Beruška je mu oporou a pomáhá při hledání zimního úkrytu.
Beruška: Cvrčku, v zahradě je místa dost, koukej, co je tady skrýší! Třeba tady. Co kdybychom se ukryli ve vykotlaném pařezu?
Cvrček: V pařezu? Tam já nikdy nevlezu. V zimě na něm sedí ukřičené vrány a jejich hlasité krákání se rozléhá na všechny strany. Jsou velmi hlučné a v zimě není tu klid, já si chci odpočinout a o rozkvetlé louce snít. Vrány letí z výšky a vhodné místo hledají. Když si chtějí popovídat, na pařez si sedají. Posadí se, krákají, křídly průvan dělají. A to nám moc vadí, my dva s beruškou máme klidné spaní rádi.
Beruška: Tak půjdeme kousek dál. Vidíš tu hromadu listí? Povídala žížala, že mezi listy ukrývá se od mala. Prý když je listí veliká hromada, tak vládne mezi žížalami veselá nálada. Žížaly se v hromadě listí plíží, od rána až do večera, až noc se blíží. Mezi listy se ukrývají, radost z pohybu při tom mají. Nepřespíme pod listy? Já myslím, že je to dobrý úkryt před zimou. Dá se tam přečkat, až sníh roztaje a mrazy pominou. Co myslíš, milý cvrčku?
Cvrček: Pod listy? Až bude všude bílo? Tam by se mi nelíbilo. Povídaly žížaly, že mezi listy by nespaly. Prý v hromadě listí se dá lehce ztratit, a pokud nevíš, kudy kam, je těžké se vrátit. Zvedne-li se silný vítr, domeček z listí rozfouká. Že mezi listy někdo spí, na to větřík nekouká.
Beruška: Neboj se, cvrčku, listí je tu moc. Půjdeme spát? Popřeji ti dobrou noc.
Cvrček: Já se bojím, že se ztratím a nenajdu cestu zpátky, pojďme hledat úkryt jiný, ať se nám v něm líbí. Líbilo by se mi mezi rozkvetlými kytkami, které září pestrými barvami.
Beruška: V zimě kytky nekvetou, i ty jeden popleto! Kvetou! Kvetou v zimě v domě. Ale to není nic pro tebe, ale ani pro mě. O kytkách si necháš zdát, i mně se oči klíží a chce se mi spát.
Cvrček: Zůstaneme tam, kde jsme. Snad se nám nic nestane. V naší krásné zahradě přečkáme zimu v pohodě. Ale kde se ukryjeme a kde se hezky vyspíme? Popojdeme kousek vedle, tam, kde roste mladá jedle. Schováme se pod kůru stromu, spěchej, beruško, rychle domů!
Beruška: Pod kůrou stromu se bude špatně spát, mohli by nás ptáčci sezobat. Musíš, broučku, pochopit, že pod kůrou stromu nemůžeme být.
Cvrček: Tak kampak hlavu složíme? To stále, beruško, nevíme.
Beruška: Co se schovat pod kamenem? Tam ne, tam bývá hodně velká zima. Ale u jezírka v rákosí, to bylo celkem
prima
. Jen aby tam už nebydlela zelená tlustá žába. Ta zcela jistě nepřijme tě, cvrčku, za kamaráda. Zkusíme se ubytovat, snad se nám to povede, potom budeme dlouho spinkat, dokud jaro nepřijde.
Cvrček a beruška: Dobrou noc, my jdeme spát a necháme si něco zdát.
Jaro
Venku už se oteplilo a to všechny probudilo. Sluníčko se usmívá, mnoho kouzel v sobě má. Jeho paprsky z velké výšky šimrají myšku, barví kytky. Ptáci křídly mávají, nad rozkvetlými kytkami létají. Čmeláci se probudili, když vůni květin ucítili. Cvrčci už ladí nástroje, umí ladit ve stoje. Beruška tečky počítá, jednu ke druhé přičítá. Travička se zelená, pryč je zima studená.
Vypravěč: Sluníčko vychází, cvrček s beruškou se probouzí. Jaro přišlo, hurá, sláva, příroda už vstává!
Beruška: Cvrčku, hurá, je tu jaro, koukej, co se na zahradě děje a co se to stalo? Sluníčko nám mává z výšky, žlutě kvetou pampelišky. Vůně kytek rozléhá se celou zahradou, všichni jistě ocení, že pryč už ledy jsou. Slyším bzukot čmeláků, slyším bzukot včel, jejich píseň líbeznou jsem dlouho neslyšel. Koukám, koukám kolem sebe a co to vidím? V jezírku malé kačenky radostně plavou na vodě, kachní máma je tam s nimi a je celkem v pohodě. Cvrčku, vytáhni housličky a začni hrát.
Cvrček: Beruško, počkej, musím chvíli trénovat.
Beruška: Cvrčku, z trávy jsou slyšet líbezné tóny, tak začni už konečně hrát! Fidli, fidli na housličky velmi hezky zní. Když přidá brouček svoji basu, všichni kolem to ocení. Kdo tenhle koncert uslyší, velmi rád se přidá. A kdo umí zazpívat, tak ať klidně zpívá.
Kva, kva, u vody žába hlasitě kváká. Žabí píseň krásně zní, když na obloze se smráká.
Bzz, bzz, bzučí dotěrná moucha, svoji píseň přidává a žába na ni kouká. Nad vodou vážky poletují, vládne dobrá nálada, ostatní si lebedí, jaká je to paráda. O kousek dál myšky piští, běhají a dovádí. Že sleduje je z výšky kocour, to jim vůbec nevadí. Kocour sedí na větvi, vyhřívá se na sluníčku, obě oči přivřené má, paprsky šimrají ho do kožíšku. A najednou?
Píseň - všichni libovolná melodie
Vybraná dvojice dětí předvede taneční kroky.
Beruška s cvrčkem tančí pod smrčkem. Krůček po krůčku, blízko potůčku. Beruška s cvrčkem tančí pod smrčkem. La-la-la-la-la...
Význam dramatizace pohádky a společného tvoření
Dítě prostřednictvím nabízených aktivit využívá nejrůznějších znalostí při hře s jednoduchými texty, prezentuje své schopnosti před ostatními, rozvíjí svou přirozenost, spolupracuje, vcítí se do role, naslouchá, oceňuje druhé i sám sebe, pracuje podle slovního návodu nebo jasné písemné instrukce , účastní se diskusí k zadaným úkolům, nerozptyluje se jinými podněty; uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení, organizuje vlastní výtvarnou práci, ovládá základní technické dovednosti, zdůvodňuje použití vlastní barevné kombinace; provádí činnosti vyžadující jemnou motoriku ruky i koordinaci pohybů celého těla; při práci i pohybových činnostech uplatňuje zásady bezpečnosti pro konkrétní prostor a činnost; má radost z úspěšné činnosti vlastní nebo celé skupiny; jednoduchými postupy vytváří různé předměty, které tematicky souvisejí s námětem nebo odpovídají vlastnímu návrhu; zkouší vlastní postupy, metody, spolupracuje ve skupině, dohodne se o postupu i o roli ve skupině, přijme určenou roli a naplňuje ji; zbavuje se ostychu z kontaktu s ostatními dětmi, naslouchá pocitům ostatních, připraví si pracovní prostředí a udržuje pořádek.

Související dokumenty