Vyrazte s družinou za zážitky ven

Vydáno: 5 minut čtení

Přemýšlíte, čím v družině překvapit děti? Jak jim zpestřit a zpříjemnit čas mezi výukou ve třídách a pobytem doma nebo kroužkem?

Vyrazte s družinou za zážitky ven
Jitka
Krbcová,
Vzdělávací centrum TEREZA, z. ú.; www.lesveskole.cz, www.terezanet.cz
Družina není pokračováním vyučování, ale má také své dané cíle, které pomáhají zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Úkolem družiny je rozvoj osobnosti dítěte, podpora jeho tělesného rozvoje, zdraví, jeho spokojenosti. Může určitě přispět k rozvoji chápání okolního světa a motivovat děti k dalšímu poznávání a učení.
A všechny tyto cíle je možné naplnit pobytem a aktivitami venku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Začínající učitelé
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu