Vychytávky školní družiny. 4. část - Zastupování... Proč a jak?

Vydáno: 5 minut čtení

Mohlo by se zdát, že školní družinu máme vychytanou. Zajistili jsme si nerušený čas i prostor pro její činnost a v minulé části jsme se zaměřili na akce školní družiny. Jenže - školní družina není (tedy ve většině případů) samostatnou organizací a je součástí základní školy. A vychovatelky školní družiny jsou členkami vzájemně spolupracujícího pedagogického sboru. Dnes se tedy podíváme na jednu část spolupráce a tou je vzájemné zastupování.

Vychytávky školní družiny
Mgr.
Irena
Trojanová,
Ph.D.,
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Začínající učitelé
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Autoevaluace
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Jmenování ředitele
Snížení úplaty za školní družinu
Výše příplatku za vedení
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Jmenování ředitele