Vlastnoruční dáreček ke Dni matek

V kalendáři je uveden nejeden významný historický den, státní svátek nebo výročí. Některé dny připomínají kulatá výročí, jiné s sebou přinášejí dávné tradice a zvyky, další uctívají některé profese. Jeden svátek se ale vymyká všem ostatním. I když je připomínán v různých částech světa na základě různých tradic, dokonce i v různém čase, má jedno společné. Je oslavou mateřství a matek. Podle nepsaného pravidla připadá Den matek na druhou neděli v květnu. V roce 2015 to tedy bude 10. května.

Vlastnoruční dáreček ke Dni matek
Mgr.
Petr
Došek
 
ředitel ZŠ Velvary
Mgr.
Jana
Došková
 
vedoucí keramického kroužku při ZŠ Roudnice nad Labem a majitelka keramické dílny Keramika pro radost
NĚCO Z HISTORIE
Encyklopedie uvádějí, že myšlenka vzdání pocty všem matkám vznikla v USA na začátku 20. století. Woodrow Wilson, tehdejší prezident USA, prohlásil Den matek za oficiální svátek někdy kolem roku 1912. V prvorepublikovém Československu se poprvé slavil v roce 1923. O jeho popularitu se zasloužila Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. Po druhé světové válce byl tento den odsunut do pozadí Mezinárodním dnem žen, ale po roce 1989 prochází opět renesancí. Děti na celém světě bez rozdílu věku v tento den děkují svým maminkám za jejich obětavost a odvahu, které s sebou nese mateřství.
Stalo se tradicí, že kromě kytičky děti maminkám přinášejí vlastnoručně vyrobený dárek. Protože maminkám dáváme dárek vždy s láskou a symbolem lásky je srdíčko, nemělo by na takovém dárku chybět. Maminka pro nás vytváří domov, pohodu a štěstí. Symbolem pohody a štěstí je usměvavé sluníčko. Mělo by tedy být také součástí dárečku.
TVOŘÍME
Předpokládáme, že času nemáte příliš a že tvoření pro maminku můžete věnovat maximálně jedno odpoledne. Proto jsme připravili závěs za srdíček a usměvavých sluníček, který je časově nenáročný. Maminka si ho může zavěsit na libovolné místo.
Příprava
Na jeden závěs budeme potřebovat nůžky, měkkou obyčejnou tužku, pastelky nebo fixy, asi 2 metry stuhy široké něco málo přes půl centimetru, dvě čtvrtky velikosti A4, bílou lepicí pastu a šablony srdíčka a sluníčka. Pokud to vyžadují okolnosti, doporučujeme nezapomenout na pracovní podložku, abychom při lepení nepřidělali práci paní uklízečce.
Mladším dětem je možné práci ulehčit a pomocí kopírky připravit dva rozdílné polotovary. Na jednu čtvrtku pak připravíme 6 srdíček, na druhou 6 sluníček. Vznikne tak omalovánka, kterou později vystříháváme.
Pro starší děti připravíme do čtyřčlenné skupinky po jedné šabloně srdíčka a sluníčka.
S chutí do toho!
Šablonu srdíčka přiložíme na čtvrtku a šestkrát obkreslíme obyčejnou tužkou. To samé uděláme se šablonou sluníčka. Nyní můžeme srdíčka a sluníčka vystřihnout a potom vymalovat.
Je také možné zvolit opačný postup. Obkreslenou šestici srdíček i sluníček nejdříve vyzdobíme a potom vystříháme. Tento postup jsme zvolili pro malé děti, kterým jsme připravili výše zmíněný polotovar. Je-li závěs určený do prostoru (např. do okna), je možné práci ztížit tím, že vytvoříme líc a rub sluníček. Na tři nakreslíme rozzářený obličej a tři ponecháme bez výzdoby.
Máme-li srdíčka i sluníčka vystřižena, přistoupíme ke kompletování závěsu. Jednu stranu našich ozdobiček natřeme lepidlem (pokud pracujeme s lícovou i rubovou stranou, použijeme tu rubovou). Stuhu přeložíme na půl, a tím vytvoříme očko. Srdíčka a sluníčka natřená lepidlem si položíme na stůl přibližně ve stejných vzdálenostech a stužku položíme tak, aby procházela středem obrázků. Druhou (lícovou) část přiložíme přesně na tu první a přitlačíme. Děti je nutné povzbudit, v závěru jim už bude chybět pozornost a tato činnost vyžaduje velkou pečlivost. Po chvilce schnutí, která se dá využít na úklid odstřižků, je hotovo. Tak hurá za maminkou!
TROCHU VÁŽNOSTI NA ZÁVĚR
Vytvářením závěsu ke Dni matek dětem připomeneme jeden z nejlidštějších svátků v roce. V životě maminky snad není dojemnější okamžik než vyjádření lásky a rozzářené oči potomka. Děti se při obkreslování šablon učily pečlivosti, při vystřihování přesnosti, při lepení rozvíjely jemnou motoriku prstů a v závěru jsme působili na jejich pozornost. Důsledně jsme je vedli k tomu, aby svou práci dokončily. Úklid pracovního místa je další důležitou kompetencí. Během celé činnosti bylo určitě nutné spolupracovat s ostatními - další důležitý pracovní návyk. Pokud se během tvoření našel ještě čas na estetické zhodnocení výrobku či na diskuzi o tom, jak vhodně zkombinovat barvy, bylo učiněno maximum.

Související dokumenty