Velikonoční kuřátko

Kalendář nám napovídá, že za několik dní tu máme jaro a s ním i Velikonoce. Příroda se probouzí k životu, sluníčko začíná hřát a na svět přichází nový život. V křesťanském roce jsou Velikonoce nejdůležitějším obdobím. Tento křesťanský svátek - zmrtvýchvstání Ježíše Krista - si připomíná třetina obyvatel zeměkoule na všech světadílech. A nejen to. Protože se tyto události odehrály v období významného židovského svátku pesach (tedy vyvedení Izraelitů z Egypta), můžeme odvážně říci, že i Židé slaví své Velikonoce. V našich zeměpisných šířkách se navíc křesťanské a židovské pojetí Velikonoc mísí s pohanskými tradicemi, a tak naše české a moravské velikonoční zvyky jsou velmi pestré.

 

 

 

Jedním ze symbolů jara a Velikonoc je vajíčko. Charakterizuje nový život. Je považováno za symbol života, plodnosti a vzkříšení. Historici tvrdí, že zdobení vajec může sahat až do období lovců a sběračů, které je označováno jako pravěk.

Na velikonoční svátky se tedy připravuje snad každý na světě. Děti se těší na prázdniny a rodiče na nový státní svátek, který byl poprvé v loňském roce vyhlášen na Velký pátek. Není tedy možné tuto tradici opomenout ani ve školním prostředí. Vyrobme si s dětmi velikonoční kuřátko.
Pomůcky: vaječné skořápky, tzv. výfuky; špejle, barva ve spreji, šablona (viz příloha), barevné papíry, nůžky, permanentní fixy, měkká obyčejná tužka, popřípadě keramická hlína
BARVENÍ VAJEČNÉHO VÝFUKU
Kromě špejle a skořápkového výfuku potřebujeme barvu ve spreji (nejlépe žlutou nebo bílou) a misku nebo květináč naplněný pískem nebo zeminou. Výfuk navlékneme na špejli a zapíchneme do připravené naplněné nádoby. Barevný sprej rozmícháme dle návodu a ze vzdálenosti cca 20 cm provedeme nástřik. Po zaschnutí tuto činnost 2x až 3x opakujeme. Je-li to možné, je vhodné tuto přípravnou práci provádět venku, kdy je bezvětří a nemrzne. Je velmi důležité děti řádně poučit o bezpečnosti práce a činnost s dětmi provádět individuálně ve dvojicích. Je dobré nezapomenout na pracovní oděv včetně rukavic a případných roušek. Jelikož se jedná o velmi atraktivní záležitost, děti budou velmi motivované. S další prací pokračujeme až po zaschnutí barvy. Počítejme s časem 30 minut a déle v závislosti na volbě barvy, teplotě okolí a dalších faktorech.
Barvení výfuku je možné označit za první fázi výroby kuřátka. Můžeme ji vynechat a použít výfuky přírodní nebo obstarat výfuky bílé. Je také možné tuto práci provést jako přípravnou bez dětí. Dají se použít také klasické velikonoční barvy na vajíčka, ale výsledek není stoprocentní.
KERAMICKÁ MISTIČKA
Při volbě této varianty je nutné počítat s větší časovou dotací pro dodržení technologických přestávek pro vysychání hlíny a vypalování.
Pro tuto činnost použijeme šablonu. Pracujeme s plátem hlíny podle zásad již několikrát popisovaných. Potřebujeme dvě části šablony - kolečka na dno misky a pruh se zuby na samotné strany. Šablonu přiložíme na vyválený plát hlíny, odřízneme keramickým nožíkem a za pomoci šlikru přilepíme ke dnu (kolečku). Jednotlivé zuby nahodile vyhneme tak, aby okolí misky připomínalo vlnící se trávu. Dno (kolečko) umístíme uvnitř pruhu, který tvoří strany mističky. Po vyschnutí vypálíme jako klasický střep. Misku naglazujeme a provedeme další výpal. Pokud se chceme vyhnout dvojímu výpalu, je možné po zaschnutí vymodelované mističky použít zátěr.
Vzhledem k výše popisovanému pracovnímu postupu je zřejmé, že je nutné tuto práci provádět s předstihem.
Varianta bez keramické mističky
Místo keramické mističky vyrobíme pro vajíčko rukávek. Ze šablony použijeme pouze tu část, která je určená pro boční část mističky. Je možné ji obkreslit na barevný papír, nejlépe na zelený. Vystřižený pruh zkrátíme tak, aby po slepení do ruličky byl tak velký, aby se na něj vajíčko posadilo. Tím mu vytvoříme pěkný barevný stojánek.
ZDOBENÍ VAJEČNÉHO VÝFUKU
Pokud nám barva na vaječném výfuku zaschla, můžeme pracovat na jeho zdobení. Ze šablony použijeme hřebínek, křídla a oči. Vzor pro hřebínek a zobáček překreslíme na barevný papír, vystřihneme a podle popisu na šabloně vytvarujeme. Hotový hřebínek a zobáček nalepíme na vrchol vajíčka. Stejně postupujeme s křidélky. Pro lepení je možné použít klasické lepidlo na papír. Oči je možné namalovat permanentním fixem přímo na vajíčko. Kdo si na to netroufá, může použít šablonu, kterou překreslí na kancelářský papír a po vystřižení nalepí na vajíčko.
Varianty použití
Pokud máme vajíčko nazdobené, zvolíme jeho konečné využití. Pokud jsme si připravili keramickou mističku, přilepíme vajíčko pomocí tavné pistole do středu. Protože pracujeme s tavnou pistolí, je nutné opět děti poučit o bezpečnosti práce a dbát na to, aby nedošlo k popálení.
Pokud pracujeme s papírem, vložíme vajíčko do připraveného stojánku. Jednotlivé „zuby“ papírového podstavce můžeme ohnout ven. Konečné dílko bude plastičtější a líbivější. Hotovým nazdobeným výfukem je také možné provléknout stužku. K tomu můžeme použít drát, na kterém vytvoříme malé očko. Pomocí této pomůcky protáhneme stužku, na jejíž konec přivážeme třeba korálek, který nám zajistí stužku proti vyklouznutí. Toto kuřátko můžeme pověsit na rozkvetlou větvičku forzýtie (zlatice převislá) či jinou napučenou větvičku.
Jakou variantu zvolit
Můžeme-li si dovolit práci rozplánovat do 14 dní, doporučujeme zvolit variantu s keramickou mističkou. Je to sice pracnější záležitost, ale děti budou výsledkem velmi potěšené. Pokud tolik času nemáme, nabízí se varianta s papírovým odstavcem nebo závěsné vajíčko. Tak veselé Velikonoce!

 

 

 

Související dokumenty