Úvazek vychovatelky

Vydáno:

Máme ve škole jednu učitelku na 20 hodin týdně a vychovatelku také 20 hodin týdně. Má tedy pracovní úvazek 40 hodin týdně. Když odpracuje 1 hodinu jako učitelka navíc, bude mít nárok na plat s příplatkem 100 %?

Připravujeme ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT
PhDr.. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
Odpověď je založena na některých předpokladech, neboť potřebné informace nejsou v dotazu uvedeny:
 
Předpokládám, že se jedná o veřejnou školu, nikoli o školu soukromou nebo církevní.
 
Předpokládám, že jedna a tatáž fyzická osoba má uzavřeny dvě pracovní smlouvy. Ve vztahu k zaměstnavateli vznikly dva pracovní poměry. Pro účely odměňování se každý pracovní poměr posuzuje samostatně.
 
Dále předpokládám, že 1 hodina „navíc“ odpracovaná paní učitelkou je hodinou odučenou (hodinou, ve které vykonává přímou pedagogickou činnost).
V tomto případě v rámci pracovního poměru učitele základní školy došlo ke změně podmínek, za kterých je práce vykonávána.
V daném týdnu již zaměstnankyně neodpracuje 20 hodin, jak je sjednáno ve smlouvě, ale více hodin (více o 1 hodinu přímé pedagogické činnosti a této hodině přímé pedagogické činnosti odpovídající dobu nepřímé pedagogické činnosti; dobu nepřímé pedagogické činnosti je nutno odvodit z týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelky, který není v dotazu uveden - viz § 22a odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění; příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění).
To znamená, že na daný týden by měl zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat dodatek k pracovní smlouvě -změnu obsahu pracovní smlouvy, která spočívá ve změně (navýšení) týdenní pracovní doby. Zvýšený rozsah vykonávané práce však nedosáhne 40 hodin týdně (a odpovídajícího počtu hodin přímé pedagogické činnosti týdně), stále se bude jednat o tzv. zkrácený úvazek.
Za daný týden bude zaměstnanec odměněn platem odpovídajícím zvýšenému rozsahu vykonané práce, který však nedosahuje 40 hodin týdně (resp. odpovídajícího počtu hodin přímé pedagogické činnosti týdně). Proto jedna hodina přímé pedagogické činnosti, která bude odpracována „navíc“ ve srovnání s ostatními týdny, není hodinou nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a není odměněna příplatkem ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.
V praxi se tato situace označuje jako „doplnění do úvazku“.

Související dokumenty