Školní družina - ideální místo pro vzdělávání dětí v oblasti první pomoci

Dokázat správně a včas poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání, vždyť nikdy nevíte, kdy vy sami nebo vaši blízcí budete v ohrožení života. Během pár vteřin můžete být tím, kdo první pomoc potřebuje, ale i tím, kdo ji dokáže jinému poskytnout - tedy zachráncem. Klíčové je chtít pomoct a vědět jak. Nestačí znát teorii, mnohem důležitější je potřebné dovednosti zvládnout v praxi. Věřte, že to není nic složitého, podstatné je vše si dostatečně, opakovaně vyzkoušet, nabýt potřebnou zručnost, a tím i jistotu a sebedůvěru. Stejně jako v mnoha jiných případech i tady platí: Čím dříve, tím lépe!

Školní družina - ideální místo pro vzdělávání dětí v oblasti první pomoci
Bc.
Kamila
Dvořáková,
zdravotní sestra a lektorka první pomoci akreditovaná MŠMT
Daniela
Hnátová,
DiS.,
zdravotní sestra a lektorka první pomoci akreditovaná MŠMT
Optimální prostředí pro výuku první pomoci skýtá základní škola, potažmo školní družina, protože právě tam se potřebné informace dostanou k těm nejmenším školákům - žákům prvního stupně. V družině se dá výuka zásad první pomoci snadno včlenit mezi zájmové vzdělávání. Naučené dovednosti mohou děti společně během školního roku opakovat, procvičovat, dále doplňovat... A vůbec to nemusí být nuda!
První pomoc zážitkem
Výuka první pomoc zážitkem, kterou již několik let úspěšně realizujeme na několika základních školách v Praze a okolí, je založena na osobním prožitku, emociálně silném vjemu. Právě zážitek je tím, co dokáže dlouhodobě a pevně zafixovat novou zkušenost. Na stručnou teorii navazuje praktická část - prostřednictvím simulovaných událostí co nejvěrněji přiblížíme reálné situace, vyžadující poskytnutí první pomoci. A co je hlavní - naučíme děti, jak danou situaci zvládnout. Rychle, správně, efektivně, kdykoliv.
Jak probíhá výuka v družině?
Výuka je přizpůsobena věku dětí a jejich znalostem. Děti se v jednotlivých lekcích, které jsou průběžně, dle časových možností, zařazovány do plánu školní družiny, seznámí s lidským tělem a orgány. Dozvědí se, co, jak a proč dělat pro prevenci úrazů a snížení nemocnosti. Naučí se ošetřit drobná poranění. Prioritou je, aby děti v první řadě vždy a bez váhání zvládly zavolat rychlou zdravotnickou pomoc (RZP) a správně komunikovaly s operátorkou. Z praxe víme, že tato zdánlivá samozřejmost je nesmírně důležitá, především není-li nablízku žádný dospělák, děti musí dřív než cokoliv jiného zavolat na číslo 155.
Následuje zvládnutí správných postupů a manévrů při život ohrožujících stavech. Především jde o přístup k člověku, který se nehýbe, nereaguje na podněty, popřípadě nedýchá. Děti se seznámí s nepřímou masáží srdce, kdy, jak a proč je třeba ji provádět, a samozřejmě si ji na figuríně vyzkoušejí. Vštípí si, co dělat při masivním krvácení i drobném říznutí do prstíku, proč je důležité při jídle sedět, nepobíhat, neposkakovat, každé sousto pořádně rozkousat a jak pomoci spolužákovi, který těchto rad neuposlechl a dusí se soustem jídla či bonbónem. Zabýváme se i dalšími závažnými stavy, jako jsou popáleniny, zlomeniny, a mnoha dalšími podstatnými tématy.
V neposlední řadě je důležité, aby se děti seznámily s obvazovou technikou, transportem zraněného, atraktivní formou jim prezentujeme principy a přínosy zdravého životního stylu. Vedlejším, ovšem velmi pozitivním průvodním jevem našich kurzů, který rodiče kladně kvitují, je vymizení tzv. syndromu bílého pláště. Děti se zkrátka přestanou bát zdravotnického personálu, tím, že si samy formou hry vyzkoušejí některé pomůcky a postupy, které zdravotníci používají.
Kdo jsme?
Jsme zdravotní sestry a lektorky první pomoci akreditované MŠMT. Výuce a praktickému výcviku první pomoci se dlouhodobě, cíleně a pravidelně věnujeme - kurzy první pomoci zážitkem www.vitalus.cz. Naším cílem je šířit dovednosti, zkušenosti, a tím snížit riziko následků neposkytnutí první pomoci z důvodu nevědomosti nebo nejistoty.
Pomozte nám vychovat další „malé záchranáře“
Práce s dětmi je specifická, mimořádně obohacující a zajímavá. Stále znovu nás příjemně překvapuje, jak zodpovědně děti k této problematice přistupují, pamatují si vše, co se na lekcích naučí, jsou zvídavé, na rozdíl od dospělých se stále ptají a aktivně reagují. Nejlepší motivací do další práce je pro nás vědomí, že se nám daří vychovávat „malé záchranáře“, kteří jsou náležitě hrdí na to, že mohou a dokážou bez zaváhání, správně pomoci, je-li to zapotřebí. Je radost číst v očích dětí jistotu: I když jsem malý, já to přece zvládnu, pomohu! Ostatně, přesvědčte se sami. Otevřete dětem ve vaší školní družině cestu k zábavné a efektivní výuce zásad první pomoci. Rády vám budeme nápomocny. Kurzy připravíme na míru konkrétnímu školskému zařízení, popřípadě proškolíme personál, který ve výuce první pomoci může pokračovat.
Smutným faktem je, že každý rok zemřou miliony lidí kvůli tomu, že jim nebyla včas a správně poskytnuta první pomoc. Společně to můžeme změnit!

Související dokumenty