Ruce mluví

Vydáno:

Všichni, kdo s dětmi pracují, moc dobře vědí, že děti mladšího školního věku cítí větší potřebu aktivity a my dospělí se snažíme vycházet jim vstříc. Nejlepším prostředkem, jak jejich aktivitu podpořit a vyburcovat, je vhodně zvolená motivace tvořivých her a úkolů. Tentokrát se zaměříme na ruce a na to, co pomocí rukou děláme. A že toho není málo, to všichni moc dobře víme.

Ruce mluví
Naděžda
Kalábová,
vychovatelka, Základní škola Prostějov,
Dr.
Horáka 24
RUCE MLUVÍ
Nejprve děti posadíme do kruhu a povídáme si o všem možném, co všechno pomocí rukou děláme. Můžeme si pojmenovat prsty jmény, můžeme si ruce nakreslit, zkusit otisky prstů i celé ruky. Nápady a myšlenky dětí si zapisujeme na papír. Po úvodní diskusi vybereme hry a nápady, které jsou zajímavé, nevšední a děti při jejich realizaci zažijí něco neobvyklého a užijí si zábavu a legraci. Aktivity, které jsme v tomto tematickém bloku vybrali a sestavili, nabízím k realizaci i ostatním dětským kolektivům. Hry, které najdete pod tímto textem, můžete obměňovat, upravovat a kombinovat dle vlastních nápadů nebo je můžete zcela nahradit aktivitami jinými.
Nabízené náměty a činnosti vedou k získávání vědomostí, rozvíjení slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, podněcují k zamyšlení, poskytují zajímavé možnosti pro pestrou a mnohotvárnou činnost. Při nabízených aktivitách děti uplatňují již nabyté zkušenosti a vědomosti, uplatňují vlastní nápady a náměty.
Díky tematickému zaměření probouzíme u dětí iniciativu, vynalézavost a motivujeme děti k zajímavým činnostem a úkolům, podporujeme rozvíjení samostatnosti a iniciativy, myšlení a fantazie.
RUCE ZAPISUJÍ
Jedna paní povídala, že si četla, co ruka psala.
Můžete se podívat, co vám budu povídat.
Co ruka napsala, tajné není, jaké úkoly zapsala, dozvíte se po přečtení.
Věci a písmena
Pomůcky: papír, tužka
Děti vytvoří skupinky po třech a vylosují si 10 písmen abecedy. Ke každému písmenku přinesou 1 věc, která začíná uvedeným písmenkem. Následně věci-slova zapracují do textu či scénky, kterou zahrají ostatním dětem.

Související dokumenty