Račte vstoupit

Vydáno:

Další z celoročních družinových her, která byla realizována jako eTwinningový projekt. Myšlenka na jeho uskutečnění vznikla mezi dvěma již tradičními partnerskými školami ze Stráže u Tachova (ČR) a Ilavy (SR). Tentokrát byli do hry pozváni i další partneři a spolupráce byla velmi intenzivní, bohatá na nápady a podařené realizace. Račte vstoupit mezi nás a nechte se inspirovat vzniklými výstupy a aktivitami s cirkusovou tematikou.

 

Račte vstoupit
Jaroslava
Pachlová,
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
Račte vstoupit, dámy, páni,
přijel cirkus mezi vás,
vstupte směle pod šapitó,
ukážem vám, co je v nás.
Takto vesele začínala společná „hymna“ všech zúčastněných a každý ze zapojených partnerů si přidal svoji vlastní sloku. K dětem ze strážské družiny a ilavským prvňáčkům se připojili ještě další čtyři družiny, a to ze ZŠ Strž -Dvůr Králové, ze Slavkovic (Nové Město na Moravě), z Bukovic (Police nad Metují) a z Přimdy. Dále s námi spolupracovala Mateřská škola z Těšovic (Koloveč), třeťáci ze ZŠ Spořilov-Pardubice, žáci z malotřídky v Plavech (okres Jablonec nad Nisou) a ještě Spojená škola z Topoľčan ze Slovenska. Projekt tak propojil různá místa v České republice a na Slovensku.
Cíle projektu
-
Realizací projektu s cirkusovou tematikou vést žáky ke zvyšování úrovně pohybové aktivity a k vytváření správných a trvalých pohybových návyků.
-
Snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu. Zaměřit volnočasové činnosti na různé druhy fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost.
-
V procesu realizace projektu poznávat zákonitosti přírody, života zvířat na svobodě a v zajetí, také hudebních nástrojů, výtvarného a literárního umění spojeného s cirkusovým prostředím.
-
Rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace.
-
Pomocí prostředků ICT zachytit a zpracovat všechny aktivity spojené s realizací projektu.
-
Vytvoření společného česko-slovenského sborníku pro další využití, a to zejména pro Zdravotní klauny v ČR a Cirkus Paciento (Červený Nos Clowndoctors) v SR. Vést žáky k empatii s nemocnými.
-
Prostřednictvím cirkusu jako zábavného fenoménu zprostředkovat žákům aktuální témata dnešní doby, jako je migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů jako plnohodnotných členů společnosti apod.
-
Rozšířit si znalosti a dovednosti o postřehy a nápady zapojených partnerů, vzájemnou součinností vytvořit společná díla.
Časový plán a postup
Jednotlivé aktivity byly navrženy tak, aby se pokrylo deset školních měsíců.
1.
VÍTEJTE V CIRKUSE - úvod, pozdravy v různých jazycích, cirkusová hymna, pochod, tvorba poutačů a plakátů.
2.
KOUZLA A ČÁRY - společný zásobník krátkých videí nazvaných „Kouzelná škola“, jednoduchá „kouzla a čáry“ prezentovaná pomocí jednoduchých fyzikálních pokusů.
3.
ŠAŠKOVINKY - výtvarné a literární zpracování na téma klaunů, šašků, mimů, tvorba humorných scének, gagů, vtipů.
4.
ZVÍŘECÍ UMĚLCI - zvířata v cirkusu, tvorba básní, živé leporelo, svoboda zvířat - etické aspekty, práva zvířat (porovnání situace v minulosti a dnes).
5.
V ŘÍŠI AKROBACIE - nácvik jednoduchých akrobatických cviků, pokusy s rovnováhou předmětů, tvorba knihy s názvem „Akrobatická abeceda“.
6.
CIRKUSOVÝ ORCHESTR - poznávání hudebních nástrojů, výroba vlastních a hra na ně.
7.
NENÍ CIRKUS JAKO CIRKUS - cirkus v literatuře a umění, vlastní texty s cirkusovou tematikou.
8.
ZE ZÁKULISÍ - tvorba rekvizit, kulis, šití kostýmů, stavba šapitó.
9.
O PŘESTÁVCE - ježdění na koních, výroba a prodej klaunských nosů, papírových květin, tvorba křížovek, doplňovaček a her.
10.
CIRKUS PACIENTO - vytvoření společného sborníku s cirkusovou tematikou (tajenky, rébusy, osmisměrky, hádanky, přesmyčky, hřebenovky, pohádky, vtipy, zábavné omalovánky apod.) pro děti do nemocnic.
Cirkus
Na projektových aktivitách žáci často pracovali v menších skupinách či ve dvojicích, učili se spolupráci i vzájemné pomoci. Motivací k tomu naučit se nové byly často výstupy z jiné družiny či školy: „Když tohle dokázaly děti ze školky, zvládneme to taky.“ Pravidelným tréninkem a cvičením překonávali rekordy své i ostatních, což bylo výbornou motivací k dalším zlepšením.
Se žáky jsme společně přečetli devět knih s cirkusovou tematikou od českých i zahraničních autorů. U nás ve Stráži byl projekt rozvíjen v kroužku Hokus pokus, rozvíjeli jsme spolupráci s rodiči, např. vystoupení tatínků v Ohňové šou, realizovaná Cirkusová školička pro děti a rodiče, Cirkusový karneval pro veřejnost atd.
Žáci sami často přicházeli s novými nápady a zcela spontánně vytvářeli různá představení, hry a rádi se inspirovali u projektových partnerů.
Spolupráce partnerských škol
Spolupráce s partnerskými školami byla po celou dobu realizace velmi intenzivní. V rámci prostředí Twinspace jsme si roztřídili realizované činnosti do několika podskupin, ve kterých jsme si nejen vyměňovali nápady, ale především spolupracovali na vytvoření společných výstupů: tvorba česko-slovenské projektové hymny, zásobníku krátkých videí s názvem „Kouzelná škola“, vytvoření kolektivní „Knihy cirkusových rekordů“, kde si žáci spřátelených škol průběžně měřili své síly v dohodnutých disciplínách, produkce česko-slovenského časopisu s názvem „Račte vstoupit“, ve kterém jsou zachyceny nejpovedenější projektové aktivity. Navázání spolupráce s občanským sdružením Červený nos Clowndoctors v SR a Zdravotními klauny v ČR. S partnery jsme si zasílali nejen online zdravice, ale také vyměňovali poštovní zásilky. Na závěr jsme sdíleli hodnocení projektu na online nástěnce Padlet a po celý rok jsme průběžně ukládali výstupy na online nástěnku na Pinterestu. Dokonce se nám podařilo uskutečnit i cirkusový sraz v Těšovicích.
 
Vybrané inspirace z jednotlivých aktivit
Cirkus - plakátVybrat z mnoha desítek zrealizovaných nápadů je velmi těžké, tak alespoň malá inspirace:
1.
Tvorba plakátu
Děti nejdříve pojmenují svůj cirkus a pomocí těl utvoří jednotlivá písmena, v polohách písmen se vyfotí a poskládají pak celý název cirkusu.

2.
Pyramida ze šašků
Vyrobte a zahrajte si s námi novou hru. Budete potřebovat: karton, nůžky, děrovačku, dvě kostky nebo kelímek od jogurtu. Z kartonu vystřihněte mnoho šašků podle šablony (viz foto), děrovačkou udělejte kulaté knoflíky, ostatní otvory prostříhejte. Šašky pomalujte. Nakonec vyrobte stojánek, buď ve dně kelímku prořízněte podélný otvor o šířce rovné tloušťce kartonu, nebo slepte k sobě dvě kostky tak, aby mezi nimi vznikla štěrbina pro stojícího šaška.
Pravidla hry: Do štěrbiny ve stojánku zasuňte prvního šaška, pak hráči postupně do otvorů na šaškovi zasouvají další šašky a tvoří tak pyramidu. Hra končí po zřícení pyramidy. Můžete si vyzkoušet nejrůznější obměny hry:
-
Komu se podaří sestavit pyramidu s největším počtem šašků?
-
Kdo sestaví nejvyšší pyramidu ze šašků?
Při stavbě si hrajete s těžištěm a prakticky hledáte stabilní polohu celé sestavy.
Cirkus-rekordyCirkus-rekordy

3.
 
Kniha cirkusových rekordů
S ostatními „cirkusy“ jsme se dohodli na níže uvedených disciplínách a to tak, aby je zvládly i děti ze školky. Kdo naše rekordy překoná?
-
Kroužení obručí na čas (rekord byl 51 minut).
-
Sloní běh - pravou rukou se držíte nosu, levou ruku prostrčíte otvorem pravé ruky a chytnete se zaraženého kolíku. Desetkrát oběhnete kolík dokola a běžíte do cíle, který je o 10 metrů dál. Sloní úchop rukou držíte po celou dobu až do cíle a měří se čas (rekord byl 17 sekund).
-
Přeskoky přes švihadlo snožmo bez meziskoku, počítáme přeskoky za sebou bez chyby (rekord 100 přeskoků).
-
Hod létající talířem vyrobeným z víčka od margarínu, měří se délka hodu (rekord 24,25 m).
-
Žonglovaní dvěma míčky vyrobenými z balónků a prosa, počítáme počet přehozů z ruky do ruky bez chyby (rekord 980x).
-
Balanc na láhvi v sedu na čas, dvoulitrovou PET láhev naplňte vodou a pevně ji uzavřete. Úkolem je vydržet co nejdéle sedět na vodorovně položené láhvi bez podpěry rukou a nohou (rekord 3 minuty a 35 sekund).
4.
Cirkus v kufru
Divadélko z kufru jsme změnili na cirkusové šapitó. Do starého lepenkového kufru vložte polystyrén, aby se daly zapichovat kulisy a rekvizity, vystříhejte a pomalujte jednotlivé plošné loutky - šašky, akrobaty, provazochodkyně, opičky... a přilepte na špejli. Divadélko dotvořte podle potřeby - závěs, napnutý provaz, praporky atd. Děti si pak sehrají vlastní představení.
Divadlo
5.
Akrobaté, provazochodci, kejklíři
Základem projektu se stal pohyb. Děti chodily po laně Z slackline, učily se základům žonglování, točily talíři na tyčkách, prováděly pozemní akrobacii, sportovaly s netradičním náčiním, udržovaly rovnováhu na balančních deskách, tančily apod.
Všechny aktivity a průběh tohoto projektu najdete stránkách naší školy www.zssstraz, ve sdíleném prostředí TwinSpace http://twinspace.etwinning.net/9510/home nebo na Pinterestu.
Úspěšné završení projektu
Projekt Račte vstoupit získal národní a evropský certifikát kvality. Pro certifikát jsme si dojeli na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning 2016 na zámek ve Štiříně, která se konala 13. - 15. 10. 2016, a vytvořili jsme nejpočetnější skupinu oceňovaných.
Všechny zapojené paní vychovatelky byly prací v projektu nadšené, oceňovaly především to, že se naučily spoustu nových věcí a celý rok si s dětmi parádně užily. Získaly motivaci pro svoji práci, poznaly stejně zapálené kolegyně a zjistily, že spolupracovat se dá i na dálku.
CirkusCirkus

Související dokumenty