Přenosný akvapark

Vydáno:

Často se stává, že před prázdninami nebo hned po prázdninách je velmi horké a slunečné počasí. Jak vyplnit s dětmi odpoledne, když nemáme možnost vykoupat se v bazénu nebo nemáme vodní mlhu a různé trysky na svlažení? Někdy pomůžou jednoduché hry s minimální spotřebou vody. Děti si užijí spoustu zábavy, osvěží se a procvičí svoji obratnost. V příspěvku vám představím desítku vyzkoušených vodních hrátek "na suchu".

Přenosný akvapark
Jaroslava
Pachlová,
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
Připravte si dětskou vaničku, kýble a kyblíky, vodní pistolky, lahvičky, kelímky, kropáčky, vodní balónky, plastové injekční stříkačky, zásobu PET láhví... To všechno se vám bude hodit na vodní hry a soutěže. V naší družině vodním hrátkám říkáme přenosný akvapark. A jakéže v něm máme atrakce?
1. VODNÍ ŠTAFETY
Vodní štafety a překážkové dráhy můžete hrát jako soutěž dvou či více družstev nebo si děti hru jen užívají v jedné skupině.
Materiál: kelímky, kyblíky s vodou a ostatní dle typu dráhy
Průběh: Mezi nejoblíbenější vodní štafetu patří hra, ve které jde o nalévání vody z kelímku do kelímku tak, že děti stojí v řadě za sebou a přelévají vodu z kelímku dozadu přes svoji hlavu do nastaveného kelímku hráče stojícího za ním až k poslednímu hráči, ten nalije zbylou vodu do kýble a hra pokračuje. Děti si při přelévání vody, kdy nevidí, kam vodu lijí, a kdy ji druhý hráč chytá do kelímku, užijí spoustu legrace. Pozice v řadě si mohou střídat. První hráč nabírá vodu z připravené nádoby. Můžete hodnotit, které družstvo tímto způsobem dopraví do nádoby za řadou hráčů více vody nebo které družstvo je rychlejší v přepravě vody.
Jinak můžete spolu s dětmi připravit různé vodní štafety a nástrahy na dráze - přejít přes lavičku, podlézt pod provázkem, prolézt tunelem z obručí a vše s nádobkou plnou vody. Někdy mohou děti přenášet vodu pouze polévkovou lžící, první nabere vodu na lžíci a běží na metu, kde je nádobka. Vyhrává družstvo, které nádobku naplní první. Nebo hráči přenášejí vodu v kelímku na hlavě a opět mohou mít dráhu ztíženou přechodem přes lavičku a podobně. Oblíbené jsou i tzv. vodní želvičky, kdy děti lezou po čtyřech (podpor rukou vzadu) a na břiše mají nádobu s vodou.
2. ŽDÍMANÁ
Ždímaná je dalším typem vodní štafety.
Materiál: hadr (tričko, malý ručník), mycí houba (kus molitanu)
Průběh: Před každým družstvem stojí nádoba se stejným množstvím vody, úkolem je namočit houbu či látku do vody, přeběhnout k další nádobě na konečné metě a tam mokré těleso co nejvíce vyždímat. Hodnotí se, kdo tímto způsobem přenesl více vody, při rovnosti rozhoduje rychlost nebo kdo první naplní danou nádobu.
Obměna: Pokud jste na táboře a u vodní plochy, dá se tato hra hrát takto: děti mají na sobě plavky a přes ně tričko, první z družstva vběhnou do vody, namočí si tričko, doběhnou k nádobě u svého družstva, tričko si sundají a vyždímají. Když doždímají, běží další hráč a vyhrává družstvo, které dřív naplní nádobu (kýbl).
3. INJEKCE NA DÁLKU, STŘELBA VODOU NA CÍL
Materiál: plastové injekční stříkačky, vodní pistolky, kyblíčky, toaletní papír nebo ubrousky
Průběh: Tuto hru můžete zase mnoha způsoby variovat. Injekce na dálku je hra, při které si užijete spoustu legrace zvláště tehdy, když kousek toaletního papíru (asi 30 cm dlouhý) nebo ubrousek budou držet hráči. Úkolem je postupným stříkáním vody na papír jej tak rozmočit, až se rozpadne či přetrhne. Jeden z družstva se postaví na metu a drží asi ve výši ramen papír, další hráč nasává do injekční stříkačky vodu a na dálku se snaží zasáhnout proudem vody papír (terč). Papír se dá také zavěsit na větve, žebřiny a tyto papírové terče zasahovat proudem vody vytlačované injekční stříkačkou.
Obměna: Můžete použít různé vodní pistolky či vodní pěnové stříkačky. Tentokrát můžete na dálku zaplňovat nádoby nebo opět dítě na druhé straně může proud vody chytat do kyblíku.
4. VODNÍ BOMBY
Materiál: balónky naplněné vodou (tzv. vodní bomby), nádoba na uložení balónků (dětská vanička, lavor...)
Průběh: Opět bude záležet na tom, jak chcete hru využít. Pokud nechcete mít děti zmáchané, mohou házet vodní bomby na cíl a užívat si vzdálenou spršku a gejzír vody nebo můžete využít vodní balónky na vzájemné osvěžení dětí.
5. VODNÍ JO-JO
Materiál: balónky, voda, pružné pevné gumičky (nejlepší jsou gumičky o šíři 5 mm a průměru 10 cm, ale vystačíte si i s obyčejnými, jen se více trhají)
Průběh: Velmi jednoduchá hračka, která zabaví děti na dlouhé chvíle. Do balónku napusťte trochu vody, zavažte jej a pod vytvořený uzel zavažte přestřiženou gumičku. Děti si s vodním jo-jo brzy nacvičí spoustu triků. Pokud byste chtěli osvěžující variantu, tak na vodní jo-jo použijte balónky, tzv. vodní bomby, které při hře prasknou a je tam moment překvapivého osvěžení.
6. VODNÍ PYRAMIDY
Materiál: plastové kelímky (15 ks na jednu pyramidu), nádoba s vodou
Průběh: Hra může opět probíhat jako soutěžní nebo jako prožitková. Skupinky dětí mají za úkol postavit pyramidu z kelímků, které musí být úplně či částečně naplněné vodou. Základnu tvoří 5 kelímků a dále jsou čtyři kelímky, tři, dva a vrchol tvoří jeden kelímek - viz fotografie.
7. AUTÍČKA NA VODNÍ POHON
Materiál: malá autíčka, plastová injekční stříkačka
Průběh: Nejdříve najděte dráhu, kde uspořádáte závody autíček. Dráha musí bát hladká, aby se autíčka mohla dobře pohybovat. My jsme využili dlouhý stůl a lavice, které máme venku před družinou. Autíčka postavte na start a děti pomocí vytlačeného proudu vody ze stříkačky postrkují autíčko vpřed. Komu se podaří dopravit autíčko vodním proudem do cíle?
8. BALÓNKOVÉ FONTÁNKY
Materiál: balónky, plastové uzávěry s gumovou membránou (od Jupíka), brčko s kloubem, voda (na fotografii vidíte sestavení fontánky bez naplněného balónku vodou)
Průběh: Do balónku napusťte vodu a uzavřete jej víčkem s gumovou membránou, voda nebude z balónku vytékat. Navlékání víčka do ústí balónku potřebuje šikovné ruce, osvědčila se nám práce ve dvojicích, kdy si děti při vkládání víčka pomáhají a dobře to zvládají. Nechte je přijít na různé fígle, které jim pomohou při vkládání plastového víčka - pítka. Musí jen dávat pozor, aby si balónek neprotrhly. Takto připravenou balónkovou fontánku položte na trávu či jiný povrch tak, aby uzávěr byl nahoře. Opatrně vsuňte zkrácené brčko pod kloubem do gumového těsnění, brčko ohněte a začne z něj obloukem vytékat a vystřikovat voda.
9. MALOVÁNÍ VODOU
Materiál: plastové láhve s propíchnutými víčky, voda a vhodná plocha u školy - asfalt, dlažba, beton
Průběh: Každé dítě má svou PET láhev naplněnou vodou s propíchnutým víčkem. Na volném prostranství žáci tvoří obrázky stříkáním vody z láhve otočené dnem vzhůru přes víčko s dírkou. Protože horké slunce neponechá vzniklým dílům dlouhou životnost, je za chvíli plocha opět nepopsaná a můžou vznikat stále nové a nové obrázky.
10. CHODÍ KAČER OKOLO
Materiál: kelímek, voda v nádobě
Průběh: Všechny předchozí aktivity se při dobré vůli daly zvládnout bez toho, že by děti byly zmáčené, pokud to nebylo přímo cílem hry. Ale v této aktivitě na vás nezůstane nit suchá. Hra je obměnou tradiční hry Chodí pešek okolo. Ale místo peška (či srolovaných novin, ruky) bude mít hlavní roli kelímek s vodou.
Před začátkem hry se vybere hráč - kačer, který hru začne a nabere si z nádoby vodu do kelímku. Ostatní hráči se posadí nebo postaví do kruhu zády ven a rukama si přikryjí oči, aby se nedívali na kačera. Kačer začne hru odříkáváním říkanky: "Chodí kačer okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, na toho on šplouchne. Ať je to ten nebo ten, bude celý zamokřen." Po odříkání celé říkanky vychrstne vodu z kelímku na sedícího nejblíže k němu. Politý hráč vstane a snaží se kačera chytit, zatímco ten se rychle snaží oběhnout kruh hráčů a posadit se na jeho místo. Pokud se hráči podaří kačera chytit dříve, než zasedne jeho původní místo, zůstává kačer stejný i pro další kolo. Pokud se mu to ale nepodaří, stává se on novým kačerem a vše se opakuje, dokud nejsou všichni mokří :)
V naší družině máme ještě další populární atrakce v našem akvaparku, například tornádo neboli vodní vír, přístav loděk, vodního ježka, vodní zahrádku, vodu, co teče nahoru, atp. To jsou všechno názvy našich pokusů s vodou, ale o těch zase jindy.
Voda, stejně jako ostatní živly, nás ve svých různých podobách fascinuje. Kladný vztah dítěte k vodě je zcela přirozený. Malé, ale i starší dítě dokáže být plně zaujato vodou po dlouhou dobu, takže většinou tyto aktivity s vodou vytvoří ve skupině dětí radostnou atmosféru, děti se uvolní, pohybují, procvičují svoji obratnost a motoriku a zažívají radost ze hry.

Související dokumenty